ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Homework German

Παρασκευή 27/05/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 56, 57 ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς + τις βουλίτσες
 2. KB: Seite 98 Übung 11
 3. AB: Seite 84,85,86,87,88,89 Übung 6,7,11,14,18,20,21
 • Ελπίδα
 1. Wortsalat Schule + Umwelt
 2. Φυλλάδια Test
 3. DFU Lesen 27,28
 4. Grammatik: επανάληψη ερωτήσεις ολικής και μερικής άγνοιας, Ενεστώτα και Άρθρα
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 77,78 ορθογραφία
 2. Modelltest 8 Schreiben Aufgabe 1,2,3
 3. Modelltest 8 Sprechen Teil 1,2

Πέμπτη 26/05/2022

 • Παναγιώτης
 1. Glossar Seite 20 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα ορθογραφία και σημασία
 3. Μαθαίνω την θεωρία και τα Modalverb ορθογραφία

Τρίτη 24/05/2022

 •  Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 76,77 ορθογραφία
 2. Modelltest 6 Schreiben Aufgabe 2
 3. Modelltest 7 Schreiben Aufgabe 1,2,3
 4. Modelltest 8 Sprechen 8 Teil 1,2

Παρασκευή 20/05/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 56, 57 ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς + τις βουλίτσες
 2. KB: Seite 96,97 Übung Β,9 Seite 101 μαθαίνω τα ρήματα ορθογραφία και σημασία
 3. AB: Seite 84,85,87,88 Übung 5,9,10,15,16,17,19
 • Παναγιώτης
 1. Glossar Seite 20 ορθογραφία + Βουλίτσες
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 75,76 ορθογραφία
 2. Modelltest 6 Schreiben
 3. Modelltest 7 Schreiben Aufgabe 1,2,3
 4. Modelltest 8 Sprechen Teil 1,2

Πέμπτη 19/05/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Wortsalat Lektion 2,3
 2. Test Φυλλάδια
 3. ρήματα με προθέσεις

Τρίτη 17/05/2022

 •  Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 73,74 ορθογραφία
 2. Modelltest 6 Schreiben Aufgabe 2
 3. Modelltest 7 Schreiben Aufgabe 1,2,3

Παρασκευή 13/05/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 56, 57 ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς + τις βουλίτσες
 2. Επανάληψη το κεφάλαιο 6
 3. KB: Seite 95 Übung 4
 4. AB: Seite 80,81,82 Übung τις επαναληπτικές ασκήσεις , 1
 • Παναγιώτης
 1. Glossar Seite 20 ορθογραφία + Βουλίτσες
 2. Επανάληψη το κεφάλαιο 1 Τεστ
 3. Grammatik: επανάληψη ερωτήσεις ολικής και μερικής άγνοιας, Ενεστώτα και Άρθρα
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 73,74 ορθογραφία
 2. Modelltest 6 Schreiben Aufgabe 2
 3. Modelltest 7 Lesen
 4. Modelltest 7 Schreiben Aufgabe 1,2,3

Πέμπτη 12/05/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Wortsalat Lektion 2,3
 2. Test Βάτραχος
 3. Προθέσεις
 4. DFU seite 118,119,122,123 Übung B1, B2, B3, B1, B2, B3

Τρίτη 10/05/2022

 •  Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 71,72,73 ορθογραφία
 2. Modelltest 6 Schreiben Aufgabe 2
 3. Modelltest 6 Schreiben Aufgabe 1,2,3

Παρασκευή 6/05/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 56, 57 ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς
 2. KB: Seite 85,89,90,93 Übung 15,1,3.8
 3. AB: Seite 72,76,77,79 Übung 6,7,8,20,21,Lesen Hören

 

 

 

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 70,71 ορθογραφία
 2. Modelltest 6 Schreiben Aufgabe 2
 3. Modelltest 7 Schreiben Aufgabe 1,2,3
 4. Modelltest 7 Sprechen Teil 2 Kanditat B

Πέμπτη 5/05/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Wortsalat Lektion 1
 2. Grammatik: Verben mit Präpositionen, Ρήματα με προθέσεις, Ανώμαλα ρήματα, οριστικό και αόριστο άρθρο, κλίση επιθέτων
 3. DFU Modelltest 25 τις ερωτήσεις, 26

Τρίτη 3/05/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Seite 16,17,18,19,20 ορθογραφία
 2. Επανάληψη: Ρήματα με προθέσεις
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 68,69,70 ορθογραφία
 2. Modelltest 7 Sprechen Teil 2 Kanditat A,B

Παρασκευή 29/04/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 56  ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς
 2. Μαθαίνω την Προστακτική
 3. Επανάληψη: ΟΛΗ την Γραμματική
 • Παναγιώτης
 1. Glossar seite 15 τα μωβ ορθογραφία
 2. KB: Seite 27 Übungen 6 μαθαίνω απ’ έξω + ορθογραφία
 3. AB: Seite 26,27 όλες τις επαναληπτικές
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 65,66,67,68 ορθογραφία
 2. Modelltest 6 Lesen

Τρίτη 19/04/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Seite 16,17,18,19,20 ορθογραφία
 2. Επανάληψη: ΟΛΗ την Γραμματική + Ρήματα με προθέσεις
 3. DFU Modelltest 23,24

Παρασκευή 15/04/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 48,49,56  ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς, Seite 45,46,47 Übungen  4,5,6,7
 2. KB: Seite 85 Übung 14
 3. AB: Seite 70,73,74,75,76 Übungen 1,2,10,11,13,15,16,19
 4. Επανάληψη: ΟΛΗ την Γραμματική
 • Παναγιώτης
 1. Glossar seite 15 τα μωβ ορθογραφία
 2. KB: Seite 26,27,28 Übungen 1,5,6 μαθαίνω απ’ έξω + ορθογραφία,7
 3. AB: Seite 22,23 Übungen 7,9,11,13
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 65,66,67 ορθογραφία
 2. Επανάληψη: ΟΛΗ την Γραμματική
 3. Modelltest 6 Schreiben Aufgabe 1,2,3
 4. Modelltest 6 Sprechen Teil 2 Kanditat B

Πέμπτη 14/04/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Β2 Projekt B2 Seite 16+17+18+19
 2. Grammatik: Verben mit Präpositionen, Ρήματα με προθέσεις, Ανώμαλα ρήματα, οριστικό και αόριστο άρθρο, κλίση επιθέτων
 3. DFU Modelltest 21,22

Τρίτη 12/04/2022

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 64,65 ορθογραφία
 2. Modelltest 5 Schreiben Aufgabe 1,2,3
 3. Modelltest 5 Sprechen Teil 2 Kanditat A,B

Παρασκευή 8/04/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 48  ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς
 2. AB: Seite 66,67,68,69 Επαναληπτική ασκήσεις
 3. Επανάληψη: Personal- + Possessivpronomen, bestimmte + unbestimmte Artikel
 4. Επανάληψη: όλο το κεφάλαιο 5
 • Παναγιώτης
 1. Glossar seite 14 ορθογραφία τα μπλε
 2. KB: Seite 27 Übungen 6 μαθαίνω απ’ έξω + ορθογραφία
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 64,65 ορθογραφία
 2. Modelltest 5 Schreiben Aufgabe 1,2,3
 3. Modelltest 5 Sprechen Teil 2 Kanditat A

Πέμπτη 7/04/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Β2 Projekt B2 Seite 16+17
 2. Grammatik: Verben mit Präpositionen
 3. DFU Modelltest 20
 4. Μαθαίνω τα ανώμαλα ρήματα
 5. Φυλλάδια έκθεση

Τρίτη 5/04/2022

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 60+61+62 ορθογραφία
 2. Modelltest 5 Schreiben Aufgabe 1,3

Παρασκευή 1/04/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 48,49 ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς Seite 38,39,40 Übung 1,2,4,6
 2. AB: Seite 61,62,63 Übungen 12,14,15,16,18
 3. Επανάληψη: Personal- + Possessivpronomen, bestimmte + unbestimmte Artikel
 • Παναγιώτης
 1. Glossar seite 14 ορθογραφία την 1η στήλη
 2. Μαθαίνω Ερωτήσεις Ολικής και Μερικής Άγνοιας
 3. AB: Seite 21,22,23 Übungen 1,2,3,4,10
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 56,57,58,59,60 ορθογραφία
 2. Modelltest 5 Schreiben Aufgabe 1,2,3

Πέμπτη 31/03/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Β2 Projekt B2 Seite 14+15
 2. Grammatik: Verben mit Präpositionen
 3. DFU Modelltest 18 ξανά
 4. DFU Modelltest 19
 5. Μαθαίνω τα ανώμαλα ρήματα + 10 παραπάνω
 6. Φυλλάδια τις ερωτήσεις και έκθεση

Τρίτη 29/03/2022

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 56+57+58 ορθογραφία
 2. Μαθαίνω πρόλογο και επίλογο στα προφορικά
 3. Modelltest 4 Sprechen Teil 2 Aufgabe 2

Πέμπτη 24/03/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Β2 Projekt B2 Seite 12+13
 2. Grammatik: Präpositionen mit Akkusativ, Dativ, Akkusativ + Dativ
 3. DFU Modelltest 18
 4. Μαθαίνω τα ανώμαλα ρήματα + 10 παραπάνω

Τρίτη 22/03/2022

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 56+57+58 ορθογραφία
 2. Modelltest 4 Sprechen Teil 2
 3. Modelltest 4 Schreiben  Aufgabe 3
 4. Modelltest 5 Lesen

Παρασκευή 18/03/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 43 ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς 24, 31 Übung 1a,b 2a,b
 2. KB: Seite 73,74 Übung 9,11
 3. AB: Seite 58,59,60,61 Übungen 1,2,3,4,7,8,10,11
 • Παναγιώτης
 1. Glossar seite 11 ορθογραφία τα μπλε και τις βουλίτσες
 2. Επανάληψη όλο το κεφάλαιο 0.3 + 0.4
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 54+55+56 ορθογραφία
 2. Modelltest 5 Sprechen Teil 1,2

Πέμπτη 17/03/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Β2 Projekt B2 Seite 10+11
 2. Grammatik Verben mit Akkusativ
 3. DFU Modelltest 17
 4. Αντιγραφή τις εκθέσεις
 5. Μαθαίνω τα ανώμαλα ρήματα

Τρίτη 15/03/2022

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 54+55+56 ορθογραφία
 2. Modelltest 5 Sprechen Teil 1,2

Παρασκευή 11/03/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 42 +43 ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς + 31,32 Übung 2,3,4
 2. Επανάληψη τα Modalverben
 3. Μαθαίνω την άρνηση kein + nicht
 • Παναγιώτης
 1. Glossar seite 11 ορθογραφία τα ροζ και τα καινούρια
 2. Grammatik: Μαθαίνω τα χωριζόμενα ρήματα
 3. Μαθαίνω χαιρετισμούς και αποχαιρετισμούς
 4. KB: Seite 11 Übung 9 την μαθαίνω και ορθογραφία
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 53,54 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα ορθογραφία
 3. Grammatik: Kausalsätze, Konditionalsätze, dass-Sätze, Konzesivsätze
 4. Modelltest 4 Sprechen Teil 1
 5. Modelltest 4 Schreiben Aufgabe 2

Πέμπτη 10/03/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Β2 Projekt B2 Seite 10+11
 2. Grammatik Verben mit Akkusativ
 3. DFU Modelltest 16
 4. Αντιγραφή τις εκθέσεις

Τρίτη 8/03/2022

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 52+53 ορθογραφία
 2. Modelltest 4 Schreiben Aufgabe 1,3

Παρασκευή 4/03/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 42 +43 ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς + 31,32 Übung 2,3,4
 2. Επανάληψη τα Modalverben
 3. KB: Seite 70 Übung 1,2
 4. Μαθαίνω την άρνηση kein + nicht
 • Παναγιώτης
 1. Glossar seite 11 ορθογραφία τα ροζ
 2. Grammatik: Μαθαίνω τα χωριζόμενα ρήματα
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 50,51,52 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα ορθογραφία
 3. Grammatik: Kausalsätze, Konditionalsätze, dass-Sätze, Konzesivsätze
 4. Modelltest 3 Sprechen Teil 2
 5. Modelltest 4 Aufgabe 1,3

Πέμπτη 3/03/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Β2 Projekt B2 Seite 8+9
 2. DFU Modelltest 15
 3. Αντιγραφή τις εκθέσεις

Τρίτη 1/03/2022

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 49+50 ορθογραφία
 2. Aνώμαλα ρήματα (ie-o-o)
 3. Modelltest 4 Lesen Teil 2

Παρασκευή 25/02/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 35 +42 ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς
 2. Μαθαίνω Κίνηση + Αιτιατική και Στάση + Δοτική
 3. KB: Seite 70 Übung 1,2
 4. Μαθαίνω προφορικά
 • Παναγιώτης
 1. Glossar seite 11 ορθογραφία τα ροζ
 2. Αντιγραφή τα ρήματα που έκανα λάθος
 3. Grammatik: Μαθαίνω τα χωριζόμενα ρήματα
 4. KB: Seite 19 Übung 10 μαθαίνω
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 47,48 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα ορθογραφία (ie-o-o)
 3. Grammatik: Kausalsätze, Konditionalsätze, dass-Sätze, Konzesivsätze
 4. Modelltest 3 Schreiben Aufgabe 3
 5. Modelltest 4 Lesen

Πέμπτη 24/02/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Β2 Projekt B2 Seite 6+7
 2. DFU Modelltest 14
 3. Grammar: 1)Ανώμαλα Ρήματα 2)Personalapronomen 3)Possessivpronomen 4)Reflexiv Verben 5) Seite 95 τα 10 πρώτα

Τρίτη 22/02/2022

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 45+46+47 ορθογραφία
 2. Aνώμαλα ρήματα (i-a-a) + (e-a-a) ορθογραφία
 3. Modelltest 2 Sprechen Teil 1,2

Παρασκευή 18/02/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 35 +42 ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς
 2. Μαθαίνω Κίνηση + Αιτιατική και Στάση + Δοτική
 3. KB: Seite 66,67,69 Übung 2,3,4,8
 4. AB: Seite52 Übung 13,14,15 + Seite 56,57 όλες τις επαναληπτικές ασκήσεις
 5. Modalverben oρθογραφία
 6. Grammatik: Reflexiv Verben, Reflexivpronomen, Modalverben (ορθογραφία + σημασίες) επανάληψη το κεφάλαιο 4
 • Παναγιώτης
 1. Glossar seite 10 ορθογραφία τα πορτοκαλί +πορτοκαλί βούλες δίπλα
 2. Grammatik: Μαθαίνω να κλείνω το ρήμα haben + machen + sein ορθογραφία
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 45,46,47 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα ορθογραφία (a(ä)-ie-a)
 3. Grammatik: Kausalsätze, Konditionalsätze, dass-Sätze, Konzesivsätze
 4. Modelltest 3 Teil 3
 5. Modelltest 2 Schreiben Aufgabe 2 + Sprechen Teil 1+2

Πέμπτη 17/02/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Β2 Projekt B2 Seite 4+5
 2. DFU Lesen Modelltest 13
 3. ΚΠΓ: Schreiben 2019 A
 4. Grammar: 1)Ανώμαλα Ρήματα 2)Personalapronomen 3)Possessivpronomen 4)Reflexiv Verben

Τρίτη 15/02/2022

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 44+45 ορθογραφία
 2. Aνώμαλα ρήματα ορθογραφία
 3. Modelltest 3 Lesen

Παρασκευή 11/02/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 35 ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς
 2. Μαθαίνω Κίνηση + Αιτιατική και Στάση + Δοτική
 3. Μαθαίνω τα προφορικά
 4. Grammatik: Reflexiv Verben, Reflexivpronomen, Modalverben (ορθογραφία + σημασίες)
 • Παναγιώτης
 1. Glossar seite 10 ορθογραφία τα πορτοκαλί +πορτοκαλί βούλες δίπλα
 2. Grammatik: Μαθαίνω να κλείνω το ρήμα haben + machen + sein ορθογραφία
 3. Φυλλάδιο με haben + sein
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 42,43,44 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα ορθογραφία (ei-ie-ie)
 3. Grammatik: Kausalsätze, Konditionalsätze, dass-Sätze, Konzesivsätze
 4. Sprechen Modelltest 1  Sprechen Teil 1+2

Πέμπτη 10/02/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Β2 Projekt B2 Seite 7+8
 2. DFU Lesen Modelltest 11 A 1,2,3
 3. DFU Lesen Modelltest 12
 4. ΚΠΓ: Schreiben 2019 A
 5. Grammar: 1)Ανώμαλα Ρήματα 2)Personalapronomen 3)Possessivpronomen 4)Reflexiv Verben

Τρίτη 08/02/2022

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 41+42 ορθογραφία
 2. Aνώμαλα ρήματα (ie-i-i) (ei-ie-ei) ορθογραφία
 3. Modelltest 1 Sprechen Teil 2

Παρασκευή 4/02/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 35 ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς
 2. Μαθαίνω Κίνηση + Αιτιατική και Στάση + Δοτική
 3. Μαθαίνω τα προφορικά
 4. AB: Seite 53,55 Übungen 16,17
 • Παναγιώτης
 1. Glossar seite 10 ορθογραφία τα πράσινα με τις μπλε βούλες δίπλα
 2. Προσωπικές Αντωνυμίες ορθογραφία με τις σημασίες τους
 3. Μαθαίνω να κλείνω το ρήμα haben + machen + sein ορθογραφία
 4. Was ist das? = Τί είναι αυτό ( ορθογραφία και μαθαίνω αυτήν την έκφραση )
 5. AB: Seite 11,12,13 Übungen 1,2,6,7,8,9
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 40,41 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα ορθογραφία (e-a-e) +(e-o-o) +Modallverben
 3. Modelltest 2 schreiben Teil 1+3
 4. Sprechen Modelltest 1  Sprechen Teil 1+2

Πέμπτη 3/02/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Β2 Projekt B2 Seite 4,5,6
 2. DFU Lesen Modelltest 11
 3. ΚΠΓ: 2021 A Phase: 12,3  Phase B: 1,2,3
 4. ΚΠΓ:Lesen
 5. Grammar: 1)Ανώμαλα Ρήματα 2)Personalapronomen 3)Possessivpronomen 4)Reflexiv Verben

Τρίτη 01/02/2022

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 39+40 ορθογραφία
 2. Aνώμαλα ρήματα (e(ie)-a-0) (e(i)-a-e) ορθογραφία
 3. Modelltest 2 Schreiben Aufgabe 3
 4. Modelltest 1 Sprechen Teil 2

Παρασκευή 28/01/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 34, 35 ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς
 2. Μαθαίνω Κίνηση + Αιτιατική και Στάση + Δοτική
 3. Μαθαίνω τα προφορικά
 4. KB: Seite 60 Übung 9
 5. AB: Seite 48,49,50,51 Übungen 1,2,4,5,7,8,9,10,11
 • Παναγιώτης
 1. Glossar seite 10 ορθογραφία τα πράσινα
 2. Προσωπικές Αντωνυμίες ορθογραφία με τις σημασίες τους
 3. Μαθαίνω να κλείνω το ρήμα haben + machen + sein ορθογραφία
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 38,39 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα ορθογραφία (i-a-o) +(e-a-o)
 3. Modelltest schreiben Teil 1+3
 4. Sprechen Modelltest 1 Teil 1+2

Πέμπτη 27/01/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Β2 Projekt B2 Seite 4,5,6
 2. DFU Lesen Modelltest 10 ξανά
 3. Αντιγραφή την έκθεση του DFU Modelltest
 4. ΚΠΓ Sprechen
 5. Μαθαίνω Grammar

Παρασκευή 21/01/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 34, 35 ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς
 2. Μαθαίνω Κίνηση + Αιτιατική και Στάση + Δοτική
 3. Μαθαίνω τα προφορικά
 • Παναγιώτης
 1. Glossar seite 10 ορθογραφία τα πράσινα
 2. Προσωπικές Αντωνυμίες ορθογραφία με τις σημασίες τους
 3. Μαθαίνω να κλείνω το ρήμα haben + machen ορθογραφία
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 35,36 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα ορθογραφία (a(ä)-ie-a) + Βοηθητικά
 3. Modelltest 2 Lesen

Πέμπτη 20/01/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Β2 Projekt B2 Seite 4,5,6
 2. DFU Lesen Modelltest 10
 3. Αντιγραφή την έκθεση του DFU Modelltest
 4. ΚΠΓ Sprechen

Τρίτη 25/01/2022

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 36+ 37 ορθογραφία
 2. Aνώμαλα ρήματα (i-a-u) ορθογραφία
 3. Modelltest 2 Teil 2,3,4,5

Παρασκευή 14/01/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 34, 35 ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς
 2. Μαθαίνω Κίνηση + Αιτιατική και Στάση + Δοτική
 3. KB: Seite 56,57,59 Übung 1,3,7
 • Παναγιώτης
 1. Glossar seite 9 αριστερή στήλη ορθογραφία και την 10 αριστερή στήλη
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 32,33 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα ορθογραφία
 3. Modelltest 2 Lesen

Πέμπτη 13/01/2022

 • Ελπίδα
 1. Glossar Β2
 2. DFU Lesen ΕπανάληψηModelltest 9 DFU
 3. Αντιγραφή την έκθεση του DFU Modelltest
 4. ΚΠΓ Schreiben Aufagen 2,4

Τρίτη 11/01/2022

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 31+ 32 ορθογραφία
 2. Schreiben Modelltest 1 Aufgabe 2

Παρασκευή 7/1/2022

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 34 ορθογραφία μαθαίνω και πληθυντικούς σ
 • Παναγιώτης
 1. Glossar seite 9 αριστερή στήλη ορθογραφία και την 10 αριστερή στήλη
 2. Μαθαίνω οριστικό και αόριστο άρθρο
 3. Επανάληψη όλο το κεφάλαιο 0.2
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 30 ορθογραφία
 2. Ορθογραφία και τις λέξεις του τετραδίου στο θέμα τις έκθεσης
 3. Modelltest 1 Schreiben
 4. Modelltest 1 Sprechen

Πέμπτη 23/12/2021

 • Ελπίδα
 1. Glossar Β2
 2. Glossar DFU
 3. Modelltest 8 DFU
 4. Αντιγραφή την έκθεση του DFU Modelltest
 5. ΚΠΓ ολόκληρο και προφορικά
 6. Grammatik επανάληψη

Τρίτη 21/12/2021

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 27+28+29 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα befehlen-geben μαθαίνω και την σημασία τους και ορθογραφία
 3.  Projekt B1 Modelltest 1 ( Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)
 4. Επανάληψη όλη την γραμματική
 5. Τα Φυλλάδια

Παρασκευή 17/12/2021

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 28,29 την αριστερή στήλη ορθογραφία
 2. Glossar Seite 24,25,26,27 Übungen 1a,b,2,3,4,5,6,7
 3. KB: Seite 50 Übung 12, Seite 53,54,55
 4. AB: Seite 39,41,42,46,47 Übung 5,10,11,12,14 Seite 46,47 όλες τις ασκήσεις
 5. Glossar Seite 22,23 zwischenstation
 • Παναγιώτης
 1. Glossar seite 9 αριστερή στήλη ορθογραφία και την 10 αριστερή στήλη
 2. Μαθαίνω οριστικό και αόριστο άρθρο
 3. Ασκήσεις στο λεξιλόγιο
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 25,26 ορθογραφία
 2. Ορθογραφία και τις λέξεις του τετραδίου στο θέμα τις έκθεσης
 3. Ανώμαλα ρήματα befehlen-binden
 4. ADUSO ζεύγη συνδέσμων Kausalsätze

Πέμπτη 16/12/2021

 • Ελπίδα
 1. Glossar Modelltest  7
 2. Modelltest 7 DFU
 3. Schreiben (ελεύθερη επιλογή)
 4. Αντιγραφή την έκθεση του DFU Modelltest
 5. ΚΠΓ schreiben

Τρίτη 14/12/2021

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 26+27 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα bitten-empfehlen
 3. Schreiben Teil 3 Projekt B1 Modelltest 1
 4. Test Passiv, καταλήξεις επιθέτων, wenn+als, damit+ um…zu

Παρασκευή 10/12/2021

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 28 την αριστερή στήλη ορθογραφία
 2. KB: Seite 50 Übung 12
 3. AB: Seite 41 Übung 11,12, Seite 42 Übung 14
 4. Glossar Seite 22,23 zwischenstation
 • Παναγιώτης
 1. Glossar Seite 9 την 2η στήλη ορθογραφία
 2. Glossar Seite 10  τα κίτρινα
 3. Μαθαίνω οριστικό και αόριστο άρθρο
 4. Ασκήσεις στο λεξιλόγιο
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 25,26 ορθογραφία
 2. Ορθογραφία και τις λέξεις του τετραδίου στο θέμα τις έκθεσης
 3. Ανώμαλα ρήματα bfehlen-binden
 4. ADUSO ζεύγη συνδέσμων Kausalsätze

Πέμπτη 9/12/2021

 • Ελπίδα
 1. Glossar Seite 17+18+19
 2. Modelltest 6 DFU
 3. Schreiben (ελεύθερη επιλογή)
 4. Αντιγραφή την έκθεση του DFU Modelltest
 5. ΚΠΓ Test

Τρίτη 7/12/2021

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 24+25 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα liegen-reiten
 3. Μαθαίνω ADUSO, ζεύγη συνδέσμων, Kausalsätze
 4. Test

Παρασκευή 3/12/2021

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 28,29 την αριστερή στήλη ορθογραφία
 2. KB: Seite 47 Übung 2, Seite 48 Übung 6, Seite 49 Übung 9
 3. AB: Seite 38 Übung 1,2, Seite 39 Übung 6, Seite 40 Übung 9, Seite 41 Übung 10
 • Παναγιώτης
 1. Glossar Seite 9 την 2η στήλη ορθογραφία
 2. Glossar Seite 10  τα κίτρινα
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 23,24 ορθογραφία
 2. Ορθογραφία και τις λέξεις του τετραδίου στο θέμα τις έκθεσης
 3. Ανώμαλα ρήματα την σελίδα 125 με τις σημασίες τους +5 ακόμα ανώμαλα
 4. Screiben Teil 1,2

Πέμπτη 2/12/2021

 • Ελπίδα
 1. Glossar Seite 17+18+19
 2. Modelltest 5 DFU
 3. Schreiben (ελεύθερη επιλογή)
 4. Αντιγραφή την έκθεση του DFU Modelltest
 5. ΚΠΓ Test

Τρίτη 30/11/2021

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 22 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα liegen-reiten
 3. Schreiben Aufgabe 2

Παρασκευή 26/11/2021

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 21 την αριστερή στήλη ορθογραφία
 2. Επανάληψη όλο το κεφάλαιο 2
 3. Φυλλάδιο
 • Παναγιώτης
 1. Glossar Seite 9 την 2η στήλη ορθογραφία
 2. Επανάληψη το κεφάλαιο 0.1+0.2
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 20 ορθογραφία
 2. Ορθογραφία και τις λέξεις του τετραδίου στο θέμα τις έκθεσης
 3. Ανώμαλα ρήματα την σελίδα 125 με τις σημασίες τους
 4. Screiben Teil 1,2

Πέμπτη 25/11/2021

 • Ελπίδα
 1. Glossar Seite 14+15+16
 2. Modelltest 4 DFU
 3. Hören ÖSD Modelltest 4
 4. Schreiben (ελεύθερη επιλογή)
 5. Αντιγραφή την έκθεση του DFU Modelltest1

Τρίτη 23/11/2021

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 21 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα και τις σημασίες τους την 2η σελίδα
 3. Schreiben Teil 2

Παρασκευή 19/11/2021

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 21 την αριστερή στήλη ορθογραφία
 2. Grammatik Τετραδίου Possesivpronomen
 3. Μαθαίνω Präsens
 • Παναγιώτης
 1. Glossar Seite 9 την 2η στήλη ορθογραφία
 2. KB: Seite 14 Übung 8
 3. AB Seite 7,9,10 Übungen 1,10,12
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 19+20 ορθογραφία
 2. Ορθογραφία και τις λέξεις του τετραδίου στο θέμα τις έκθεσης
 3. Ανώμαλα ρήματα την 2η σελίδα μέχρι helfen με τις σημασίες τους
 4. Screiben Teil 1
 5. SprechenTeil 1

Πέμπτη 18/11/2021

 • Ελπίδα
 1. Glossar Seite 11+12+13
 2. Modelltest 3 DFU
 3. Hören ÖSD Modelltest 3
 4. Schreiben (ελεύθερη επιλογή)
 5. Αντιγραφή την έκθεση του DFU Modelltest1

Τρίτη 16/11/2021

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 19+20 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα και τις σημασίες τους την 1η σελίδα
 3. Μαθαίνω τις λέξεις στο θέμα της έκθεσης στο τετράδιο ορθογραφία

Δευτέρα 15/11/2021

 • Μελίνα
 1. Glossar Seite 23+24
 2. Hören Modelltest 9+10
 3. Schreiben Modelltest

Παρασκευή 12/11/2021

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 20 την αριστερή στήλη ορθογραφία
 2. Grammatik Τετραδίου Possesivpronomen
 3. KB:- Seite 32 Übung 1
 4. AB:- Seite 28 Übung 1,2 + Seite 30 Übund 7,9 + Seite 31 Übung 11,12
 • Παναγιώτης
 1. Glossar Seite 9 την 2η στήλη ορθογραφία
 2. AB Seite 7,8,9 Übungen 1,2,3,4,6,8,11
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 18+19 ορθογραφία
 2. Ορθογραφία και τις λέξεις του τετραδίου στο θέμα τις έκθεσης
 3. Φυλλάδιο με Passiv
 4. Επανάληψη τα ανώμαλα ρήματα και τις 3 στήλες (befehlen-genießen)με σημασίες και ορθογραφία.

Πέμπτη 11/11/2021

 • Ελπίδα
 1. Glossar Seite 8+9+10
 2. Modelltest 2 DFU
 3. Hören ÖSD Modelltest 2
 4. Schreiben (ελεύθερη επιλογή)
 5. Αντιγραφή την έκθεση του DFU Modelltest1

Τρίτη 9/11/2021

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 17+19 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα και τις σημασίες τους την 1η σελίδα
 3. Μαθαίνω τις λέξεις στο θέμα της έκθεσης στο τετράδιο ορθογραφία
 4. Φυλλάδιο Passiv

Δευτέρα 8/11/2021

 • Μελίνα
 1. Hören Modelltest 7+8
 2. Schreiben Modelltest Teil 1,2,3
 3. Glossar Seite 20+21

Παρασκευή 5/11/2021

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Επανάληψη το κεφάλαιο 1
 2. Επανάληψη ερωτήσεις ολική και μερικής άγνοιας
 3. Επανάληψη τις χώρες
 4. Glossar Seite 20 την αριστερή στήλη ορθογραφία
 5. AB Seite 26+27
 6. Test στο κεφάλαιο 1
 • Παναγιώτης
 1. Glossar Seite 8 την δεξιά στήλη ορθογραφία
 2. Ορθογραφία τους υπόλοιπους αριθμούς 13-1000
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 17+18 ορθογραφία
 2. Ορθογραφία και τις λέξεις του τετραδίου στο θέμα τις έκθεσης
 3. Μαθαίνω τον πρόλογο και τον επίλογο των προφορικών
 4. Test γραμματικής: -Χρόνους, -Καταλήξεις επιθέτων,- κίνηση και στάση σε τόπο,- ερωτηματικές λέξεις,- Pronomen, -Passiv,                      -Präpositionen

Πέμπτη 4/11/2021

 • Ελπίδα
 1. Glossar Seite 5+6+7
 2. Modelltest 1 DFU
 3. Hören ÖSD Modelltest 1+2

Τρίτη 2/11/2021

 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 15+16 ορθογραφία
 2. Ανώμαλα ρήματα και τις σημασίες τους

Παρασκευή 29/10/2021

 • Δανάη & Ηλίας & Παρασκευάς
 1. Glossar Seite 15 Ορθογραφία
 2. Μαθαίνω + ορθογραφία Personalpronomen
 3. KB. Seite 27 Übung 5+7
 • Παναγιώτης
 1. Glossar Ορθογραφία σελ 8
 2. Ορθογραφία τους αριθμούς 0-12
 • Θεοδώρα & Κωνσταντίνος
 1. Glossar Seite 14+15 ορθογραφία
 2. Μαθαίνω Futur + Plusquamperfekt
 3. Ανώμαλα ρηματα σε Perfekt +Präteritum και τις σημασίες τους
 4. Μαθαίνω απέξω πρόλογο και επίλογο προφορικών

Παρασκευή 15/10/2021

Ηλίας & Παρασκευάς

 1. Επανάληψη το Κεφάλαιο 0.3 & 0.4
 2. Επανάληψη το λεξιλόγιο 0.3 & 0.4
 3. Μαθαίνω το “τι είναι αυτό” και τις λέξεις σελ. 16 KB
 4. KB μαθαίνω άσκηση 7, 8, 10 σελ 18, 19
 5. Μαθαίνω χώρες Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Ελλάδα (Κεφάλαιο 0.4 – Λεξιλόγιο)
 6. Glossar σελ. 14 1η στήλη ορθογραφία