ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

Πτυχία Κινέζικων

Παρακολουθήστε το 1ο Μάθημα Γνωριμίας Κινέζικης Γλώσσας εντελώς Δωρεάν.

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 ώρα 20:00 - 22:00

Κλείστε θέση τώρα στο 210 8028149

Η χρόνια εμπείρια μας πάνω στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε συνδιασμό με τη συνεχή έρευνα στην μεθοδολογία διδασκαλίας, αλλά και στο εκπαιδευτικό υλικό οδηγούν στην προσφορά υψηλού επιπέδου σπουδών και στη Κινέζικη γλώσσα με σταθερό ποσοστό επιτυχίας 100% στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Το κέντρο ξένων γλωσσών Σωτήρχου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Γλωσσών του Πεκίνου προετοιμάζει τους μαθητές της Κινέζικης για τις ακόλουθες πιστοποιημένες εξετάσεις:

Το νέο HSK είναι μία διεθνής τυποποιημένη εξέταση κινεζικής επάρκειας, της οποίας το αντικείμενο είναι άτομα που έχουν τη κινεζική ως δεύτερη γλώσσα, και απευθύνεται στην εξέταση της ικανότητας των σπουδαστών να εφαρμόζουν την κινεζική γλώσσα στις σπουδές τους, στην προσωπική τους δουλειά και στην εργασία τους.

Η νέα μορφή της εξέτασης συνίσταται σε δύο ανεξάρτητα μέρη: Ένα γραπτό και ένα προφορικό.

Το προφορικό αποτελείται από τις βαθμίδες HSK-Βαθμίδα 1, HSK-Βαθμίδα 2, HSK- Βαθμίδα 3, HSK- Βαθμίδα 4, HSK- Βαθμίδα 5 και HSK- Βαθμίδα 6, ενώ το προφορικό αποτελείται από τις βαθμίδες HSK(Στοιχειώδες), HSK (Μέσο) and HSK (Προχωρημένο). Κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης, χρησιμοποιούνται συσκευές καταγραφής ήχου.

HSK 1 (A1)

Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να καταλάβουν και να χρησιμοποιήσουν μερικούς απλούς κινεζικούς χαρακτήρες και προτάσεις για να επικοινωνήσουν, και τους προετοιμάζει για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην κινεζική .

HSK 2 (A2)

Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κινεζική με απλό και ευθύ τρόπο εφαρμόζοντας τη στοιχειωδώς στην καθημερινή τους ζωή .

HSK 3 (B1)

Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κινεζική για να ικανοποιήσουν ανάγκες της προσωπικής τους ζωής, των σπουδών και της εργασίας τους, και που είναι ικανοί να εκπληρώσουν την πλειοψηφία των επικοινωνιακών θεμάτων που βιώνουν κατά την περιήγηση στην Κίνα .

HSK 4 (B2)

Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να συζητήσουν στην κινεζική πάνω σε σχετικά ευρύ φάσμα θεμάτων και που είναι ικανοί να επικοινωνούν με ομιλούντες την κινεζική σε ένα υψηλό επίπεδο .

HSK 5 (C1)

Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να διαβάσουν εφημερίδες και περιοδικά στην κινεζική, να παρακολουθήσουν κινηματογραφικές ταινίες στην κινεζική και που είναι ικανοί να γράψουν και να εκφωνήσουν ένα μακρύ λόγο στην κινεζική .

HSK 6 (C2)

Έχει σχεδιαστεί για σπουδαστές που μπορούν να καταλάβουν εύκολα οποιαδήποτε πληροφορία διατυπωμένη στην κινεζική και που είναι ικανοί να εκφραστούν με σαφήνεια τόσο γραπτά όσο και προφορικά.

Το YCT είναι εξέταση πιστοποίησης της Κινέζικης γλώσσας ειδικά σχεδιασμένη για μαθητές ηλικίας ως 14ων  ετών.

Αποτελείται απο δύο ανεξάρτητα μέρη: Ένα γραπτό και ένα προφορικό.

Το προφορικό αποτελείται από τις βαθμίδες YCT-Βαθμίδα 1, YCT-Βαθμίδα 2, YCT- Βαθμίδα 3, YCT- Βαθμίδα 4, ενώ το προφορικό αποτελείται από τις βαθμίδες YCT(Στοιχειώδες) και YCT (Μέσο).

YCT 1

Πιστοποιεί ότι ο μαθητής μπορεί να καταλάβει και να χρησιμοποιήσει τις πιο συνηθισμένες κινέζικες λέξεις και εκφράσεις

YCT 2

Πιστοποιεί ότι ο μαθητής μπορεί να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας καθημερινό λεξιλόγιο και εκφράσεις

YCT 3

Πιστοποιεί ότι ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει την Κινέζικη γλώσσα με απλό και ευθύ τρόπο εφαρμόζοντας τη στοιχειωδώς στην καθημερινή τους ζωή

YCT 4

Πιστοποιεί ότι ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει την κινεζική για να ικανοποιήσει ανάγκες της προσωπικής του ζωής, των σπουδών και της εργασίας του, και είναι ικανος να εκπληρώσει την πλειοψηφία των επικοινωνιακών θεμάτων που βιώνει κατά την περιήγηση του στην Κίνα .

Η αντιστοιχία των εξετάσεων HSK και YCT με το εννιαίο ευρωπαικό πλαίσιο αναφοράς, το απαιτούμενο λεξιλόγιο που πρέπει να γνωρίζει ο εξεταζόμενος και την προφορική εξέταση είναι η ακόλουθη :

 

Γραπτό

HSK

Γραπτό

YCT

Απαιτούμενο

Λεξιλόγιο

Προφορική

εξέταση

Ενιαίο
Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο

HSK 6

Πάνω από 5000

Προχωρημένο

επίπεδο

C2

HSK 5

2500

C1

HSK 4

1200

Μέσο

επίπεδο

B2

HSK 3

YCT 4

600

B1

HSK 2

YCT 3

300

Στοιχειώδες

επίπεδο

A2

HSK 1

YCT 2

150

A1

YCT 1

80

 

 

Παρακολουθήστε το 1ο Μάθημα Γνωριμίας Κινέζικης Γλώσσας εντελώς Δωρεάν.

Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 ώρα 20:00 - 22:00

Κλείστε θέση τώρα στο 210 8028149

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ