ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

Digital Sotirchou

Sotirchou Digital Learning Centres

Συμβαδίζοντας με τις ανάγκες της εποχής μας και για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή διδασκαλία έχουμε υιοθετήσει τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα διδασκαλίας κάνοντας το μάθημα πιο ευχάριστο και παρέχοντας την δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθούν τα μαθήματα και εξ αποστάσεως ανεξαρτήτως των συνθηκών.

Στο ψηφιακό σχολείο μας δεν χάνεται κανένα μάθημα!

Μερικά απο αυτά τα ψηφιακά μέσα διδασκαλίας ειναι τα ακόλουθα :

1. E-Learning

Το κέντρο μας ενσωματώνει 2 τρόπους τηλεκπαίδευσης.

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με την ειδική πλατφόρμα DIGITAL MATERIAL FOR CLASSROOM βασιμένη πάνω στα βιβλία των μαθητών δίνει τη δυνατότητα συμπληρωματικής ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω ανάθεσης πλήθους ασκήσεων και χρήσης ευχάριστου, ζωντανού οπτικοακουστικού υλικού.

Συγχρονισμένη τηλεκπαίδευση μέσω προγραμμάτων τηλεδιάσκεψης που εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις που οι μαθητές δεν μπορουν να παραστούν στο μάθημα για έκτακτους λόγους (ασθένειας ή lockdown κλπ)

 

2. Sotirchou Remote Attendance


Οι μαθητές που για έκτακτους λόγους (πχ ασθένεια) δεν μπορούν να παρευρεθούν στο μάθημα, έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν ζωντανά το μάθημα εξ αποστάσεως αλλά και να συμμετέχουν σε αυτό, σαν να ήταν στην τάξη μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων. 

Με αυτόν τον τρόπο κανένας μαθητής δεν χάνει μάθημα, κανένας μαθητής δεν ”μένει πίσω”

 

3. Sotirchou Homework Platform

Η χρήση της πρωτοποριακής πλατφόρμας Homework Platform δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να είναι πάντα ενήμεροι με κάθε λεπτομέρεια για το Homework ακόμα και αν ήταν απόντες στο προηγούμενο μάθημα.

Οι γονείς μπορούν επίσης να είναι ενήμεροι και ελέγχουν πιο αποτελεσματικά τα παιδιά στο διάβασμά τους.

 

4. Sotirchou Tablets.

Μάθημα με tablets

Ο κάθε μαθητής έχει τη δική του ηλεκτρονική καρτέλα με username και password στη διαδικτυακή μας πλατφόρμα. Μοιράζονται tablets σε κάθε μαθητή, ο οποίος κάνει quizzes και επιπλέον ασκήσεις υπό την επίβλεψη του καθηγητή. Οι βαθμολογίες από κάθε άσκηση και τεστ αποθηκεύονται στην καρτέλα του μαθητή στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση και από το σπίτι και να ξανακάνει ασκήσεις σε συνεννόηση με τον καθηγητή ο οποίος έχει την πλήρη επίβλεψη.

5. Sotirchou Interactive Whiteboards

Οι μαθητές μας ενθουσιάζονται με τους διαδραστικούς μας πίνακες και με τις λογισμικές δυνατότητες του πίνακα και αποκτούν κίνητρο και ενδιαφέρον, για να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα αναπτύσσουν ολόπλευρα τις γλωσσικές τους δεξιότητες μέσα από ειδικά σχεδιασμένες εφαρμογές βελτιώνουν σημαντικά τις επικοι-νωνιακές τους ικανότητες μέσω της διάδρασης (με τον πίνακα) μαθαίνουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν σε ομάδες αναπτύσσοντας και τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Διότι, αξιολογούμε όχι μόνο την ακαδημαϊκή επίδοση αλλά επιβραβεύουμε και τις άλλες ικανότητες των μαθητών μας, συντελώντας στην ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης μέσα από την διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

Συμπληρώστε την Αίτηση Ενημέρωσης – Εγγραφής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ