ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

Πτυχία Γαλλικών

papiros-french

 

Περιγραφή γνώσεων και ικανοτήτωνΕνιαίο
Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο
Αναφοράς
Γαλλικό
Ινστιτούτο
Αθηνών (IFA)
Πανεπιστήμιο της ΣορβόννηςΚ.Π.Γ-Υπουργείο Παιδείας *
Πρόσβαση στα
γαλλόφωνα Πανεπιστήμια
C2DALF C2Sorbonne II – C2Επίπεδο Γ2
C1DALF C1Sorbonne I – C1Επίπεδο Γ1
Κοινωνικά
θέματα – Τύπος
B2DELF B2Sorbonne B2Επίπεδο Β2
B1DELF B1Επίπεδο Β1
Καθημερινή
Ζωή
A2DELF A2 Επίπεδο Α2
A1DELF A1 Επίπεδο Α1

 

Καλέστε μας τώρα στο

210 8028149

για περισσότερες πληροφορίες