ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

Μαθήματα Ειδικής Αγωγής

Μία από τις παροχές του Sotirchou Learning Centre είναι τα μαθήματα ειδικής αγωγής. Τα μαθήματα αυτά είναι ατομικά ή ομαδικά σε μικρά γρουπ των 2-3 ατόμων και παραδίδονται από δασκάλους του κέντρου μας που είναι εξειδικευμένοι στις μαθησιακές δυσκολίες και την ειδική αγωγή.

Ο ρόλος του ειδικου παιδαγωγού είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την πρόοδο των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Η βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου του μαθητή επιτυγχάνεται καλλιεργώντας τις ακόλουθες δεξιότητες:

  • ανάγνωση
  • γραφή
  • κατανόηση κειμένου
  • μαθηματικά
  • συγκέντρωση
  • λεκτική επικοινωνία
  • κοινωνικές δεξιότητες


Οι ειδικοί παιδαγωγοί του κέντρου μας, αφού αξιολογήσουν τις δεξιότητες και τις αδυναμίες του κάθε μαθητή, προχωρούν στη δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος με σκοπό την επίτευξη μαθησιακών στόχων. Οι στόχοι αυτοί είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής εξέλιξη και πρόοδος του μαθητή.

Καλέστε μας στο 2108028149 για περισσότερες πληροφορίες.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ