ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

Sotirchou Teaching System

Sotirchou Teaching System - Η μέθοδος της επιτυχίας

Η μέθοδος διδασκαλίας ξένων γλωσσών Sotirchou Teaching System αποτελεί το απόσταγμα 30 ετών διδασκαλίας σε μαθητές όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων και εγγυάται τη σωστή και ολοκληρωμένη εκμάθηση των ξένων γλωσσών που οδηγεί στη σίγουρη επιτυχία σε όλα τα διπλώματα.

Η Μέθοδος της Επιτυχίας στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών Sotirchou Teaching System αποτελείται από 3 βασικούς πυλώνες, 3 μεθόδους διδασκαλίας ανάλογα το επίπεδο και την ηλικία των μαθητών.

  1. Sotirchou Class-based Teaching για προκαταρκτικές τάξεις (Junior): Η μάθηση στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη δουλειά που γίνεται στην τάξη όπου και απορροφάται το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης. οι νέες λέξεις και το κείμενο διαβάζονται πολλές φορές στην τάξη με αποτέλεσμα ο μαθητής να τα μαθαίνει από το μάθημα και η Αντιγραφή και η Ορθογραφία να είναι το μόνο που πρέπει να προετοιμάσει για το σπίτι. Διαδραστικός πίνακας, animation, τραγούδια και tablets χρησιμοποιούνται για καλύτερη εμπέδωση και επανάληψη. Συχνές συναντήσεις ενημέρωσης γονέων δίνουν στους γονείς τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την πρόοδο των παιδιών τους.
  2. Sotirchou Skills Oriented Teaching για τις κανονικές τάξεις (Seniors): Δίνεται βάση στην ταυτόχρονη ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων (Listening, Speaking, Reading, Grammar, Writing) αφιερώνοντας συγκεκριμένο χρόνο για την κάθε δεξιότητα που διδάσκεται από εξειδικευμένο καθηγητή. Χρήση διαδραστικού πίνακα, animation, τραγουδιών και tablets βοηθά στην καλύτερη εμπέδωση και επανάληψη της ύλης. Συχνές συναντήσεις ενημέρωσης γονέων κάνουν δυνατή τη στενή συνεργασία με τους γονείς ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στο τέλος του σχολικού έτους οι μαθητές εξετάζονται σε όλες τις δεξιότητες μέσω των εξετάσεων nest (Native English Skills Testing) που διενεργούνται από Άγγλους και Αμερικανούς εξεταστές και οι γονείς ενημερώνονται αναλυτικά για την πρόοδο των παιδιών τους στην κάθε δεξιότητα.
  3. Sotirchou Skills & Exam Oriented Teaching για τα τμήματα εξετάσεων: Το μάθημα προσαρμόζεται στην ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων με βάση τον αντίστοιχο τύπο εξέτασης. Συχνές εξετάσεις προσομοίωσης εξασφαλίζουν την εξοικείωση με τη διαδικασία των εξετάσεων και την συνεχή παρακολούθηση της προόδου των μαθητών. Τακτικές συναντήσεις ενημέρωσης γονέων βοηθούν στην έγκαιρη αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η μέθοδος της επιτυχίας Sotirchou Teaching System έχει βοηθήσει πληθώρα μαθητών να αγαπήσουν τις ξένες γλώσσες και να αποκτήσουν πτυχία απαραίτητα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Εμπιστευτείτε μας την πρόοδο των παιδιών σας και εμείς θα εξασφαλίσουμε την επιτυχία τους!

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ