ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Ο αντικειμενικός σκοπός των τμημάτων για Παιδιά και Εφήβους (από 8 έως 15 ετών) είναι η ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας στα ισπανικά, της ικανότητας προφορικής και γραπτής αλληλεπίδρασης με διασκεδαστικές δραστηριότητες που θα δίνουν στα παιδιά το κίνητρο να ασχοληθούν και να μάθουν σωστά την χρήση της γλώσσας.

Το μάθημα είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τις νοητικές δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Η πολυετής εμπειρία μας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών έχει επιβεβαιώσει ότι η παιδοκεντρική προσέγγιση διδασκαλίας είναι ιδανική. Ως παιδοκεντρική μάθηση εννοούμε το ενδιαφέρον και το σεβασμό για τις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο γεγονός που επιτρέπει τη συμμετοχή και την αυτενέργεια των μαθητών. Για το λόγο αυτό οι καθηγητές μας ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών ατομικά ή και σε ομάδες, διεγείροντας κατά αυτόν τον τρόπο το ενδιαφέρον τους και προωθώντας την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας.

Οι διδακτικές μέθοδοι, τα βιβλία και όλα τα εκπαιδευτικά υλικά είναι προσαρμοσμένα στο επίπεδο και την ηλικία των μαθητών μας.

Καλέστε μας τώρα στο

210 8028149

για περισσότερες πληροφορίες

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ