ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

Αυτοεκτίμηση και Ξένες Γλώσσες

αυτοετίμηση-ξένες γλώσσες-μελέτη

Ο Φρόυντ, ο «πατέρας της ψυχανά­λυσης», τόνισε πόσο σημαντική είναι η αγάπη και η εργασία για τη ψυχική μας υγεία. Το ίδιο τόνισε και ο Ericson.

Έτσι τα νέα ζευγάρια ακολουθούν την αγάπη και όταν έχουν σταθμίσει κάποιους εργασιακούς και οικονομι­κούς παράγοντες προχωρούν στο να κάνουν οικογένεια.

Έχουμε όνειρα και προσδοκίες για την οικογένεια, για την τέλεια ανατροφή των παιδιών μας, για τις σχέσεις μας και βρισκόμαστε σε μία άγνωστη χώρα που τίποτα δεν αντα­ποκρίνεται στην πραγματικότητα που εμείς έχουμε φανταστεί. Οι υποχρεώσεις πολλές.

Οι ανά­γκες του ζευγαριού χάνονται μέσα στις ανάγκες των παιδιών και οι ανά­γκες των παιδιών δεν καλύπτονται όσο και να προσπαθούν οι γονείς. Τα οικονομικά απαιτούν περισσότερες ώρες εργασίας, ο χρόνος των γονέων ελαχιστοποιείται και η αντοχή τους δε φτάνει να στηρίξει τις βιολογικές, αλλά κυρίως τις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών.

Η εκπαίδευση και γνώση του πώς θα είμαι με το σύντροφό μου, αλλά και ως γονιός, ανύπαρκτη. Κανείς δεν εκπαιδεύεται πριν στο πώς να γίνει γονιός (οι τηλεφωνήτριες για να αλλάξουν τα βύσματα εκπαιδεύ­ονται μήνες). Έτσι, όταν φαινόμαστε ανάξιοι των πρώτων προσδοκιών και ονείρων μας, αρχίζουμε να νιώθουμε αρνητικά για τον εαυτό μας και αυτό μεταδίδεται άμεσα στα παιδιά μας. Τα παιδιά μεταφέρουν αυτή την αρ­νητική δόνηση στο σχολείο, επηρεά­ζεται και η ακαδημαϊκή τους επίδοση και ο κύκλος συμπληρώνεται.

Άλλη ζωή πιστέψαμε ότι θα ζού­σαμε και άλλη πραγματικά ζούμε. Αν κάτι μας αναγκάσει να παραδεχτούμε αυτή τη διαφορά, τότε η στεναχώρια και η θλίψη προστίθενται στο καθημε­ρινό άγχος. Ο καινούργιος κύκλος προστίθεται και αυτός πάνω στα παιδιά, κ.ο.κ.

Οι γυναίκες δε, που συνήθως προσαρμόζονται περισσότερο στους άλλους αλλά και στη φροντίδα του σπιτιού, νιώθουν συχνά πολύ στερη­μένες και βαθειά απογοητευμένες. Το οικογενειακό σύστημα «κολλάει» και η ζωή μοιάζει άσκοπη και κενή. Αυτό το κενό μπορεί να μας κάνει να δίνουμε περισσότερα στη δουλειά, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε το πόσο πλήττεται η προσωπική μας ζωή – αν δεν έχει ήδη γίνει ανύπαρκτη! Απω­θούμε τα συναισθήματά μας, χάνεται η επικοινωνία στο ζευγάρι, αλλά και μεταξύ γονέων και παιδιών.

Αυτοί που δεν αιθεροβατούν, που συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα της κατάστασης και δεν περιμένουν ότι «κάτι καλύτερο θα τους συμβεί αύ­ριο» (μαγικός τρόπος σκέψης ενός πεντάχρονου παιδιού) αναλαμβάνουν δράση για να κάνουν αλλαγές. Ζητάνε βοήθεια από ειδικούς ή από το ευρύτερο σύστημα των οικο­γενειών τους. Αποφασίζουν να μει­ώσουν τις ώρες εργασίας, αλλάζουν βάρδιες – άλλος εργάζεται πρωί, άλ­λος απόγευμα – ή κάποιος από τους δύο αφήνει την εργασία του μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά. Οι γονείς δο­κιμάζουν τα πάντα με ανησυχία, αγω­νία και ενοχές για τα παιδιά τους. Δεν είναι σίγουρο όμως πως θα ανακου­φιστούν, παρ’ όλες τις προσπάθειές τους.

Στα 27 χρόνια εργασίας μου ως ψυχοπαιδαγωγός, οικογενειακή θε­ραπεύτρια και ειδικός στην Αυτοεκτί­μηση, συμπονώ πολύ τους γονείς για το δύσκολο έργο τους στις καθημερι­νές συνθήκες ζωής. Η ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών ενώ θα έπρεπε να είναι μια φυσική, αυθόρ­μητη και χαρούμενη εμπειρία, γίνεται ένας καιρός με «καταιγίδες», όσο χιούμορ και να βάλουμε σε αυτό.

Ζητείται από τους γονείς να είναι συνεχώς κάτι περισσότερο! Πιο ευέ­λικτοι, πιο ευφάνταστοι, πιο συνειδη­τοί, πιο χαρούμενοι, εφευρετικοί. Και να κάνουν περισσότερα: να πηγαίνουν τα παιδιά βόλτα, να τους αγοράζουν δημιουργικά παιχνίδια, να παίζουν μαζί τους με χαρά, να αυ­ξήσουν τη νοημοσύνη τους, να φτιά­χνουν σπιτικές λιχουδιές, να τους κάνουν εκπλήξεις. Να γίνουν σωστά μοντέλα για το παιδί τους, να γίνουν σούπερ – γονείς και κυρίως σούπερ – μαμά.

Κανείς δεν μπορεί να ζήσει με τέ­τοια στάνταρ. Δεν μπορείς να δίνεις τόσα πολλά, να κάνεις τόσα πολλά και να χαμογελάς! Έτσι οι γονείς εμπλέκονται σε μια αναγκαία ενοχή. Ενεργούν με τρό­πους που δεν είναι το συναίσθημά τους. Έτσι αποξενώνονται από τα πραγματικά τους συναισθήματα και αυτό διδάσκουν και στα παιδιά τους.

Στο Κέντρο Συναισθηματικής Έρευ­νας και Αυτοεκτίμησης, μαζί με τους γονείς εξερευνούμε όλες αυτές τις ιδέες και τις καταστάσεις. Να στα­ματάμε τους δρόμους της «αυτό- ταλαιπωρίας» και να μην κολλάμε στις ενοχές. Να βρίσκουμε λειτουρ­γικούς και ανακουφιστικούς τρόπους για την καθημερινότητά μας. Να είναι κάθε γονιός καλά με τον εαυτό του, γιατί αυτό είναι το πολυτιμότερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στα παιδιά μας.

Στις ατομικές και οικογενειακές συναντήσεις αλλάζουμε τη διάθεση και όχι το μυαλό σε γονείς και παιδιά. Οι γονείς είναι άνθρωποι και όχι ήρωες όπως απαιτούν σήμερα τα media, τα ειδικά σχολεία και πολλοί ειδικοί. Ένας γονιός πρέπει να σέβεται τα δικά του όρια. Είναι σημαντικό οι γο­νείς να δέχονται την πραγματικότητα των συναισθημάτων τους κάθε στιγ­μή. Το καλύτερο είναι να είμαστε αυ­θεντικοί και αυθόρμητοι με τα παιδιά μας. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να νιώσουμε και να γνωρίσουμε τα συναισθήματά μας για να μη δίνου­με διπλά μηνύματα στα παιδιά.

Οι γονείς πρέπει να μαθαίνουν να είναι αληθινοί με τον εαυτό τους, να εκτιμούν ο ένας τον άλλο, να δέχο­νται τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους, να εκτιμούν τις καταστάσεις με αντικειμενικότητα, να φροντίζουν καθημερινά τη μεταξύ τους σχέση και – ως διά μαγείας – τα προβλήματα με τα παιδιά λύνονται και όλοι μαζί προχωρούν σε ένα Νόημα Ζωής ανα­κουφισμένοι.

Τα παιδιά σταματούν να κάνουν προκλήσεις γιατί έχει θωρακιστεί η αυτοεκτίμηση των γονέων και δεν εγκαταλείπουν εύκολα την πραγμα­τική δική τους εικόνα, ούτε επηρεά­ζονται από τις απόψεις και τα σχόλια των άλλων.

Ο μόνος τρόπος να δώσει κάποιος αγάπη στο παιδί, είναι να το αφήσει να χρησιμοποιήσει τη δική του δύναμη για να προχωρήσει. Θα πρέπει να δια­χωρίσουμε τις δικές μας ελπίδες και τα όνειρα από αυτά των παιδιών μας, να τους επιτρέψουμε να εκφραστούν όπως αυτά νομίζουν. Να επιτρέπουμε ακόμη και την αρνητική ατμόσφαιρα και τον αρνητικό λόγο να εκφράζο­νται και να βιώνονται. Όλα αυτά είναι ένα θαύμα!

Δρ Βίκυ Σίμου

Ψυχοθεραπεύτρια – Οικογενειακή θεραπεύτρια

Ειδικός στην αυτοεκτίμηση

Πηγή: Περιοδικό Parents

Κάνε Share:

Περισσότερα χρήσιμα άρθρα

agglika stin a dimotikou

Αγγλικά στην Ά Δημοτικού

Η Α’ Δημοτικού είναι ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί μαθήματα στα Νηπιακά τμήματα Αγγλικών Pre-Junior. Δεν θεωρείται πλέον νωρίς το να ξεκινάει τα

Ξένες γλώσσες εναντίον… άνοιας

Ο χειρισμός δύο γλωσσών «γυμνάζει» τον εγκέφαλο και τον διατηρεί σε εγρήγορση ακόμη και σε μεγάλη ηλικία Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας βοηθά τον εγκέφαλο

Τα «γκάτζετ»… κρασάρουν τον εγκέφαλο

Το multitasking («πολυπραγμοσύνη»), δηλαδή η ικανότητα του ατόμου να επεξεργάζεται πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του εγκεφάλου, προειδοποιούν αμερικανοί και

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ