ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

Homework E Senior Monday - Wednesday

E Senior -Πρόγραμμα

Δευτέρα – Τετάρτη, Ώρα: 6:45-8:30

Monday 19/02/24, George Tsipiras

Companion test on units 7&8 

Student’s book p 77 all tasks

Workbook p. 47-49 all tasks

Companion p. 72-74 words 14-63 for Monday 26/2

Wednesday 14/02/24, George Tsipiras

Companion test on units 7&8 for Monday 19/2

Student’s book p 77 all tasks

Workbook p. 46-48 all tasks

Companion p. 72-74 words 14-63 for Wednesday 21/2

Monday 12/02/24, George Tsipiras

Companion p. 69-72 words 85-13 dictation & p. 71 all tasks

Student’s book p. 72,76,77 all tasks 

Workbook p. 46 all tasks

VOCABULARY TEST ON UNITS 7&8 on Monday 19/02

Wednesday 7/2/24, George Tsipiras

Companion: p. 65 all tasks & p. 67-69 words 35-84 dictation

Student’s book: p. 68,69 text & p. 70,71 all tasks 

Wednesday 31/01/24, George Tsipiras

Companion p. 64-67 words 137 – 34 dictation & p. 65 all tasks for Wednesday 7/2

 

BOOKLET TEST ON UNITS 5&6 ON MONDAY 5/2:

Companion p. 37-52

Student’s book p. 48-67

Workbook p. 32-45

Grammar p. 52-55 & 100-104

 

Το Grammar test on units 9-12 θα το γράψετε την Τετάρτη 7/2

 

Wednesday 17/1/24, George Tsipiras

Irregular verbs “let – write” dictation 

Student’s book p. 66,67 all tasks 

Workbook p. 33-42 all tasks

Monday 15/1/24, George Tsipiras

Photocopy of Irregular verbs “be-lend” dictation

Workbook p. 33-40 all tasks

Grammar p. 100-102 study theory

Student’s book p. 61,62,63 all tasks

Wednesday 10/1/24, George Tsipiras

VOCABULARY TEST ON UNITS 5&6 ON MONDAY 15/1

WORKBOOK p. 33-38 all tasks

Irregular verbs photocopy “be -lend” dictation for Wednesday 17/1

Monday 8/01/24, George Tsipiras

VOCABULARY TEST ON UNITS 5&6 ON MONDAY 15/1

COMPANION p. 57-60 words 100-38 dictation & p. 58 all tasks

STUDENT’S BOOK p. 58,59 texts & task D + p. 60 All tasks

WORKBOOK p. 33-38 all tasks

Wednesday 13/12/23, George Tsipiras

Companion p. 55,56 words 45-99 dictation for Wednesday 20/12

Companion Vocabulary test on units 5&6 for Monday 18/12

Workbook p. 32-35 all tasks 

 

Monday 11/12/23, George Tsipiras

Companion p. 53-54 words 1-48 & p. 52 all tasks

Student’s book p. 52,53,56,57 all tasks 

Workbook p. 32-34 all tasks

Wednesday 06/12/23, George Tsipiras

Companion p. 53-54 words 1-48 (for Wednesday 13/12) & p. 52 all tasks

Student’s book p. 52,53,56,57 all tasks 

Workbook p. 32-34 all tasks

 

BOOKLET TEST ON UNITS 3&4 on Monday 11/12

Student’s book p. 27-47

Workbook p. 18-31

Companion p. 19-36

Monday 04/12/23, George Tsipiras

Companion p. 49-51 words 85-133 & p. 52 all tasks

Student’s book p. 51, 51,52,53,56,57 all tasks 

Workbook p. 30-34 all tasks

 

BOOKLET TEST ON UNITS 3&4 on Monday 11/12

Student’s book p. 27-47

Workbook p. 18-31

Companion p. 19-36

Monday 27/6/23, George Tsipiras

Companion p. 43-47 words 165-32 & p. 45 all tasks

Student’s book p. 51,52 all tasks 

Workbook p. 27-33 all tasks 

Wednesday 15/11/23, George Vasilas

STUDENT’S BOOK

p.42 – Tasks Listen(A,B)

p.43 – Task Speak

p.44 – All tasks

p.45 – Task E

HOMEWORK

p.45 – Tasks F, H

Wednesday 15/11/23

Vocabulary test on units 3&4 

Companion p. 39-41 words 59-112 for Wednesday 

Workbook p. 24-29 all tasks 

Wednesday 8/11/23, George Tsipiras

Companion p. 33-37 words 140-12 dictation & p. 36 all tasks

Student’s book p. 46,47 all tasks

Workbook p. 20-25 all tasks 

Monday 6/11/23, George Tsipiras

Companion p. 31-33 words 92-139 dictation

Student’s book p. 40,42 all tasks 

Workbook p. 20,21,22 all tasks 

Wednesday 01/11/23, George Tsipiras

Companion p. 29-31 words 39-91 dictation & p. 27 all tasks

Workbook p. 18,19 all tasks

Student’s book p. 40 all tasks

Monday 30/10/23, George Tsipiras

Companion p. 29-31 words 39-91 dictation for Monday & p. 27 all tasks

BOOKLET TEST ON UNITS 1&2 on Wednesday 1/11

Coursebook p. 7-27

Workbook p. 4-17

Companion p. 3-18 

Grammar p. 4-15

Wednesday 25/10/23, George Tsipiras

Companion p. 26-29 words 172-38 dictation & p. 27 all tasks

Student’s book p. 36,37 all tasks & p. 38,39 Texts

BOOKLET TEST ON UNITS 1&2 on Wednesday 1/11

Coursebook p. 7-27

Workbook p. 4-17

Companion p. 3-18 

Grammar p. 4-15

Monday 23/10/23, George Tsipiras

Companion p. 24,25 words 125-171 dictation

Student’s book p. 36,37 all tasks

Workbook p. 16,17 all tasks 

Wednesday 11/10/23, George Vasilas

STUDENT’S BOOK

p.24 – All tasks

p.25 – Tasks E, F + Plan

HOMEWORK

p.25 – Task G (στο τετράδιο εκθέσεων)

Wednesday 11/10/23, George Tsipiras

Companion p. 20-21 words 24-74 for Wednesday

Vocabulary test on Units 1&2 for Monday

Student’s book p. 28,29 text

Workbook p. 9-13 all tasks

Monday 9/10/23, George Tsipiras

Companion p. 16-19 words 152-23 dictation & p. 18 all tasks

Workbook p. 7-11 all tasks

VOCABULARY TEST on Units 1&2 Companion p. 3-18 on Monday 16/10

Monday 2/10/23,George Tsipiras

Companion p. 12-14 words 51-100

Student’s book p. 18,19 Text, p. 20 all tasks

Workbook p. 4-6 all tasks

Monday 18/9/23, Ms Efi

Grammar: p. 6, ex. C,  p. 7, ex., 

Μαθαίνουμε πολύ καλά το vocabulary του κεφαλαίου (που μας δίνεται στις ασκήσεις A, B, C στις σελίδες 6-7)

 

Wednesday 20/9/23, George Vasilas

STUDENT’S BOOK

p.12 – Listen

p.13 – Speak

p.14 – Tasks B, C, D

HOMEWORK

Student’s Book: p.14 – Task E

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ