ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Homework E Senior

E Senior -Πρόγραμμα

Τρίτη – Πέμπτη, Ώρα: 6:45-8:30

Thursday 1/12/22, George Vasilas

STUDENT’S BOOK

p.45 – Task G

p.52 – Tasks Listen(A,B)

p.53 – Tasks Speak(A,B)

HOMEWORK

p.45 – Task H (booklet)

Thursday 1/12/22 George Tsipiras

REVISION TEST on Units 1,2
Student’s book p. 8-27
Workbook p. 4-17
Companion p. 3 -18
Grammar p. 4 -11

Για Πέμπτη 8/12:
Workbook p. 26-31 All Tasks
Companion: p. 46-48 words 12-52

29.11.2022

Grammar: p. 49 Activity B

P. 50-51 Activities A,C,D

Tuesday 15/11/22 George Tsipiras

Companion p. 36 All Tasks
Student’s book p. 32, 33, 36, 37 All Tasks
Companion p. 37-39 words 1-50

Thursday 10/11/22 George Tsipiras

Companion p. 19-35 Vocabulary Test on Units 3 + 4
Companion p. 36 All Tasks
Student’s book p. 32, 33, 36, 37 All Tasks

Thursday 27/10/22 George Tsipiras

Companion p. 25, 26,28 words 152-13 + p. 27 All Tasks
Workbook p. 13-18 All Tasks
Student’s p. 23,26,27 All Tasks

Tuesday 25/10/22 George Tsipiras

Companion p. 23-25 words 102-151
Workbook p. 10-17 All Tasks
Student’s Book p. 23,26,27 All Tasks

Tuesday 18/10/22 George Tsipiras

Companion p. 19, 20, 21 words 1-50
p. 18 All tasks
Student’s p. 23,26,27 All Tasks
Workbook p. 7-13 All Tasks

Thursday 13/10/22, George Vasilas

STUDENT’S BOOK

p.33 – Tasks Speak (A,B)

p.34 – Task B

p.35 – Tasks C, D, E, F + Plan

p.42 – Task Listen

HOMEWORK

Student’s Book: p.35 – Task G (booklet)

Thursday 13/10/11 George Tsipiras

Companion Test: on Units 1 & 2 
Companion p. 18 All tasks
Student’s: p. 23,26,27. All tasks
Workbook: p. 7-11 All tasks

Thursday 6/10/22 George Tsipiras

Companion p. 12,13,14 words 51-100.
Student’s book p.20,21 All tasks.
Workbook p. 4-10 All tasks

Tuesday 4/10/22 George Tsipiras

Companion: p.11, 12 words 1-50.
Student’s book: p.16, 17 All tasks.
Workbook p. 4-8 All tasks.

Thursday 29/9/22, George Vasilas

STUDENT’S BOOK

p.15 – Task G

p.22 – Task Listen (A, B)

p.23 – Task Speak (A, B)

HOMEWORK

Student’s Book: p.15 – Write (booklet)

Thursday 22/9/22, George Vasilas

STUDENT’S BOOK

p.12 – Listen

p.13 – Speak

p.14 – Tasks B, C, D

HOMEWORK

Student’s Book: p.14 – Task E, p.15 – Task F