ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Homework D Senior (Tuesday - Thursday)

D Senior -Πρόγραμμα

Τρίτη – Πέμπτη Ώρα: 6:45 – 8:30

Tuesday 22/11/22, George Vasilas

STUDENT’S BOOK

p.43 – Task Listen

p.44 – Tasks B, C

p.45 – Task D

HOMEWORK

p.45 – Tasks E, F (booklet)

Tuesday 15/11/22, George Vasilas

STUDENT’S BOOK

p.37 – Tasks Listen(A,B)

p.38 – Task Speak(A)

p.42 – Task Listen(B)

p.43 – Task Speak(A)

Thursday 10/11/22 George Tsipiras

Για Τρίτη 15/11 : Τest on Units 1 +2
Student’s book p. 6 -32
Companion p. 3-33
Workbook p. 4-24
Grammar p. 2-37

Για Τρίτη 22/11:
Companion p. 35-37 words 45-100

Thursday 3/11/22 George Tsipiras

Companion Test on Units 1 + 2 p. 3-26
Workbook p. 25,26 All Tasks
Companion p. 34,35 words 1-44 for Thursday

03.11.2022

Grammar: p. 32 Activity A

P. 34 Activities E,F

Tuesday 1/11/22 George Tsipiras

Companion Test on Units 1 + 2 p. 3-26 on Tuesday 8/11
Companion: p. 25, 26 words 97-139 + p. 33 All Tasks

Tuesday 25/10/22, George Vasilas

STUDENT’S BOOK

p.24 – Task Speak

p.25 – Tasks A, B, C, D

p.28 – Task Listen (B)

HOMEWORK

p.25 – Task E (booklet)

Tuesday 11/10/22, George Vasilas

STUDENT’S BOOOK

p.16 – Tasks B, C

p.17 – Task D + Plan

p.23 – Task Listen

HOMEWORK

Student’s Book: p.17 – Task E (booklet)

Thursday 6/10/22 George Tsipiras

Companion p.9, 10,11 words 80-124
p. 16 All tasks
Student’s Book p. 22,23,24 All tasks
Workbook: p. 8,9,10 All tasks

Tuesday 4/10/21 George Tsipiras

Companion p. 8,9 words 38-79
Student’s book p. 20 Text, p.21 All tasks.
Workbook p. 6,7 All tasks.

Tuesday 27/9/22, George Vasilas

STUDENT’S BOOOK

p.11 – Tasks A, B, C

p.14 – Listen (A, B)

HOMEWORK

Student’s Book: p.11 – Task D