ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Homework D Senior (Monday - Wednesday)

D Senior -Πρόγραμμα

Δευτέρα – Τετάρτη 
Ώρα:
6:30 – 8:15

Monday 28/11/22 George Tsipiras

Companion p. 41-43 words 81-129 + p. 49 All Tasks
Student’s book p. 46 All Tasks
Workbook: p. 33, 34 All Tasks

Wednesday 23/11/22 George Tsipiras

Companion p. 40, 41 words 38-80  dictation
Student’s book: p. 46 All Tasks
Workbook: p. 29, 30, 31 All Tasks

Monday 21/11/22 George Tsipiras

Companion: p. 38, 39 words 132-37
Student’s: p. 40 Text, p. 42 All Tasks
WB p. 26-29 All Tasks

Wednesday 9/11/22 George Tsipiras

Για Δευτέρα: Τest on Units 1 +2
Student’s book p. 6 -32
Companion p. 3-33
Workbook p. 4-24
Grammar p. 2-37

Για Τετάρτη:
Companion p. 35, 36 words 45-86 dictation
Student’s p. 36 All Tasks
Workbook: –

Wednesday 2/11/22 George Tsipiras

COMPANION TEST on Units 1 & 2 p. 3-26
Student’s book p. 34 Text
Workbook p. 20,21,23,24
Companion p. 34,35 words 1-44 Για Τετάρτη 9/11

Monday 31/10/22 George Tsipiras

Companion: p. 25, 26 words 97-139 + p. 33 All Tasks
Workbook: p. 20,21,23,24

Companion Test on Units 1 + 2 p. 3-26 on Monday 7/11

24.10.2022

Grammar: p. 29-30 activities D,F,G

Monday 17/10/22 George Tsipiras

Companion p. 19,20 words 81-125
Student’s p. 28, 32 All Tasks
Workbook p. 9,10 & 12-15 All Tasks

Wednesday 12/10/22, George Vasilas

STUDENT’S BOOOK

p.16 – Tasks B, C

p.17 – Task D + Plan

p.23 – Task Listen

HOMEWORK

Student’s Book: p.17 – Task E (booklet)

Wednesday 12/10/22 George Tsipiras

Companion p. 18,19 words 41-80
Workbook: p. 5-10 & 12,13,14 All tasks
Student’s Book: p. 22 All tasks, p. 26 Text

Wednesday 5/10/22 George Tsipiras

Companion p. 9,10,11 words 80-124, p.16 All tasks
Student’s Book: p.14, 18 All tasks, p.20 Text
Workbook p. 5-9 All tasks

Monday 3/10/22 George Tsipiras

Companion: p. 8,9 words 38-79
Student’s: p.12 Text, p.13 Tasks C,D, p. 14 All tasks, p. 18 All tasks.
Workbook p. 5,6,7 All tasks