ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Homework B Senior (Tuesday - Thursday)

B Senior -Πρόγραμμα

Τρίτη και Πέμπτη 
Ώρα: 5:15 – 6:45

Thursday 1/12/22 Ms Angela

Companion p. 35 (101-135)
Student’s p. 48, 49 (Grammar Task)
Workbook p. 40, 41, 42, 43

Για Τρίτη 6/12
Revision Test: Units 1+2
1)Companion p. 4-23 Λεξιλόγιο-Ασκήσεις
2)Student’s p. 8-30 Ανάγνωση, μετάφραση, ασκήσεις
3) Workbook p. 8-27 όλες τις ασκήσεις

Tuesday 29/11/22 Ms Angela

Companion p. 34 (65-100)
Student’s p. 46, 47 (Grammar Task)
Workbook p. 38, 39

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για Τρίτη 6/12
Revision Test: Units 1+2
1)Companion p. 4-23 Λεξιλόγιο-Ασκήσεις
2)Student’s p. 8-30 Ανάγνωση, μετάφραση, ασκήσεις
3) Workbook p. 8-27 όλες τις ασκήσεις

Thursday 24/11/22 Ms Angela

Companion p. 33 (30-64)
Student’s p. 44 (All Tasks)
Wb p. 36, 37 (ex. F όχι)

Tuesday 15/11/22 Ms Angela

Companion p. 28 (147-161) + p. 31 (All Tasks)
Student’s Book p. 38, 39 (All Tasks hw)

Thursday 10/11/22 Ms Angela

Companion p. 27 (109-146)
Student’s p. 34, 35 + p. 36, 37 (Ανάγνωση, μετάφραση, ασκήσεις)
Wb p. 30, 31, 32, 33 hw

Thursday 3/11/22 Ms Angela

Companion p. 25 (36-73)
Workbook p. 25,26,27

Voc Test Units 1 & 2 (Companion p. 4-23)

Tuesday 1/11/22 Ms Angela

Companion p. 24 (1-35)
Workbook p. 22,23,24

Voc Test for next Tuesday (Units 1 & 2) (Companion p. 4-19)

Thursday 27/10/22 Ms Angela

Companion p. 19 (180-208) + p. 23 + p. 22 Προσ. αντωνυμίες
Student’s p. 26,27 + 30 ασκήσεις hw

Tuesday 25/10/22 Ms Angela

Companion p. 18 (145-179)
Student’s Book p. 24, 25 Ανάγνωση, μετάφραση, ασκήσεις
Workbook p. 18,19,20, 21 (όχι την F)

Thursday 20/10/22 Ms Angela

Companion p. 17 (108-144)
Student’s p. 22,23 (Aνάγνωση, μετάφραση, ασκήσεις)

Tuesday 18/10/22 Ms Angela

Companion p. 16 (69-107)
Student’s Book p. 20,21: Ανάγνωση, μετάφραση, ασκήσεις

Thursday 13/10/22, George Vasilas

STUDENT’S BOOK

p.16 – Task 3A

p.17 – Tasks B, C, D

p.21 – Tasks 4 (A,B)

HOMEWORK

Student’s Book: p.17 – Task E (booklet)

Thursday 6/10/22 Ms Angela

Companion p. 4-8 Επανάληψη όλο το λεξιλόγιο.
Student’s p. 8-10-12-14 Επανάληψη Ανάγνωση, μετάφραση
Workbook p. 8,9,10 (hw)

Tuesday 4/10/22 Ms Angela

Companion p.8 + p.14 (1-17) + p.13 ex. (in class).
Student’s p.14, 15 Grammar exercise hw

Thursday 29/9/22 Ms Angela

Companion p. 7 (all)
Student’s p. 12,13: ανάγνωση, μετάφραση, ασκήσεις.

Tuesday 27/9/22 Ms Angela

Companion p.6 (all)
Student’s p.10,11 Ανάγνωση, μετάφραση, ασκήσεις.

Thursday 22/9/22, George Vasilas

STUDENT’S BOOK

p.9 – Tasks 4, 5A

HOMEWORK

Student’s Book: p.9 – Task 5B (Να γίνει σε φύλλο τετραδίου)

Thursday 22/9/22 Ms Angela

Student’s p.9 – tasks 4,5A, h/w: p.9- task 5B.
Companion p.5 (all: words 40-75) dictation.
Student’s p.9 Grammar + άσκ. Β