ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

Homework Lower B2 (Tuesday - Thursday)
Φροντιστήριο Λυκόβρυσης

Lower Πρόγραμμα:

Τρίτη 7:00-9:00 &  Πέμπτη   7:00-9:15

Thursday 28/9/23, George Tsipiras

GVR p. 18, 21-25 & 27,30,31 All tasks

Don’t forget to study the theory before you do the grammar exercises! 

Tuesday 26/9/23

GVR p. 18-20 theory & tasks

p. 25-27 all tasks

Thursday 21/9/23, George Vasilas

SLW

p.6-7 – All tasks

p.12-13 – All tasks

p.14 – Tasks 1(a,b,c), 2a

HOMEWORK

p.14 – Tasks 2a(bullet 3), 2b