ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

Chinese Homework - 作业

2023年11月29日星期三,尼可拉

Επανάληψη ροζ+μπλε νο 9 λέξεις προτάσεις ιδεογράμματα(+φυλλάδιο γραμματική)

SB σελίδα 52 κείμενο 1 αντιγραφή, σελίδα 54 άσκηση 3 (1-2+θεωρία)

WB σελίδα 49-52 ασκήσεις 5,6,7,10

2023年11月25日星期六,尼可拉

KD app νο 9 προτάσεις ιδεογράμματα

Φωτοτυπία νο 9 προτάσεις ιδεογράμματα

Αντιγραφή κείμενο 1 σελίδα 52+ιδεογράμματα σελίδα 55(δεξιά)

SB σελίδα 52-55 κείμενο 1 ανάγνωση, άσκηση 3(1,2+θεωρία), άσκηση 4 μετάφραση

WB σελίδα 48-51 ασκήσεις 1,2,3,4,8

2023年11月25日星期六,凯瑟琳,格里高利

KD app νο 6

Φωτοτυπία νο 6

SB Κατερίνα: σελίδα 33-38 κείμενο ανάγνωση και αντιγραφή, ασκήσεις 3,4,5,6 Γρηγόρης: άσκηση 1 ανάγνωση και αντιγραφή, ασκήσεις 4,5,6

WB Κατερίνα: σελίδα 39-46 ασκήσεις 1-12, Γρηγόρης: 32-36 ασκήσεις 1-12

Επανάληψη παλιό βιβλίο μάθημα 6 λέξεις προτάσεις ιδεογράμματα+ αριθμοί 7-10

2023年11月24日星期五,小王

KD app νο 5 λέξεις ιδεογράμματα

Φωτοτυπία νο 5 λέξεις ιδεογράμματα

Αντιγραφή κείμενο 2+ιδεογράμματα

SB σελίδα 34-38 κείμενο 2+ ασκήσεις 1,3(1,2),5

WB σελίδα 24-26 ασκήσεις 5,6,7,1

Επανάληψη ροζ νο 5 λέξεις προτάσεις ιδεογράμματα

2023年11月18日星期六,凯瑟琳,格里高利

KD app νο 5 λέξεις προτάσεις ιδεογράμματα

Φωτοτυπία νο 5 λέξεις προτάσεις ιδεογράμματα γραμματική

Αντιγραφή κείμενο 1,2 και ιδεογράμματα

SB κείμενο ανάγνωση και ασκήσεις 4,5,6,7

WB νο 5 ασκήσεις 1-13

Επανάληψη παλιό βιβλίο νο 5 λέξεις προτάσεις ιδεογράμματα+αριθμοί 1-6

2023年11月19日星期日,小王

KD app νο 4 προτάσεις ιδεογράμματα

Φωτοτυπία νο 4 προτάσεις ιδεογράμματα

Αντιγραφή κείμενο 1+ιδεογράμματα

SB νο 4 κείμενο 1 ανάγνωση, άσκηση 3(1+θεωρία), άσκηση 4 μετάφραση, άσκηση 5 γραπτά και προφορικά

WB νο 4 ασκήσεις 1-4+8

Επανάληψη ροζ νο 4 λέξεις προτάσεις ιδεογράμματα

2023年11月15日星期三,尼可拉

KD app νο 9 λέξεις ιδεογράμματα

Φωτοτυπία νο 9, λέξεις απέξω, ιδεογράμματα ετυμολογία(αν δεν έχεις φωτοτυπία δες λέξεις από SB σελίδα 51)

Αντιγραφή κείμενο 2 σελ.52, ιδεογράμματα αριστερά σελ.55

SB σελ.51-55, κείμενο 2 ανάγνωση, ασκήσεις 1,3(3,4+θεωρία)+σελίδα 50 άσκηση 6 (γράφω παραγράφο 80-100 ιδεογράμματα και μιλάω προφορικά μια πρόταση για κάθε εικόνα)

Επανάληψη μπλε και ροζ νο 8 ιδεογράμματα

2023年11月11日星期六,凯瑟琳,格里高利

KD app no 4 λέξεις προτάσεις ακούω λέω, ιδεογράμματα βλέπω γράφω

Αντιγραφή κείμενο+ιδεογράμματα

Φωτοτυπία λέξεις προτάσεις κρύβω λέω, ιδεογράμματα συστατικά

SB Κατερίνα σελίδα 21-25 κείμενο ανάγνωση και ασκήσεις 3,4,5 Γρηγόρης άσκηση 1 ανάγνωση και ασκήσεις 4,5,6

WB Κατερίνα σελίδα 23-29 ασκήσεις 1-10 Γρηγόρης σελίδα 19-24 ασκήσεις 1-10

Επανάληψη παλιό βιβλίο μάθημα 4 λέξεις προτάσεις ιδεογράμματα

 

2023年11月10日星期五,小王

KD app no 4 λέξεις ιδεογράμματα

Αντιγραφή κείμενο 2 και ιδεογράμματα 博,场,市,这,那,爸,妈,不

Φωτοτυπία νο 4 λέξεις ιδεογράμματα

SB νο 4 κείμενο 2 ανάγνωση και ασκήσεις 1,3(2+3 και θεωρία) + άσκηση 6 από μαθημα 3

WB νο 3 ασκήσεις 5,6,7,10

Επανάληψη μπλε νο 4 λέξεις προτάσεις ιδεογράμματα

2023年11月10日星期五,快乐,天使,阿俩迪尼

Μάθημα 6 λέξεις προτάσεις ιδεογράμματα αντιγραφή και απ’έξω

Βιβλίο μαθητή σελίδα 23-26 ασκήσεις 2-3-4-5-6

Βιβλίο ασκήσεων σελίδα 31-36 ασκήσεις 1-10 (όχι η 7)

2023年11月8日星期三,尼可拉

επανάληψη μπλε και ροζ βιβλίο νο 8 λέξεις προτάσεις ιδεογράμματα

SB σελίδα 46 κείμενο 1 (αντιγραφή το δεύτερο μισό), σελίδα 48 άσκηση 3(3,4 +θεωρία), σελίδα 49 άσκηση 5

WB σελίδα 44,45 ασκήσεις 6(βλέπε άσκηση 3 από SB για παραδείγματα), άσκηση 7(το δεύτερο μισό), άσκηση 10

2023年11月4日星期六,哥力郭力,凯特琳

Τεστ μάθημα 1+2+3

-Λέξεις, προτάσεις απ’έξω pinyin

-Ιδεογράμματα απ’έξω

Επανάληψη παλιό βιβλίο μάθημα 3 λέξεις-προτάσεις-ιδεογράμματα

2023年11月3日星期五, 小王

Τεστ πράσινο βιβλίο ενότητα 1-2-3

-Λέξεις προτάσεις ιδεογράμματα

-Ανάγνωση όλα τα κείμενα 1+2

-Θεωρία από όλες τις ασκήσεις 3 και τις φωτοτυπίες

WB μάθημα 3 ασκήσεις 5,6,7,10

2023年11月3日星期五,快乐,天使,阿俩迪尼

Μάθημα 5 λέξεις×5, προτάσεις×3, ιδεογράμματα×10 και απ’έξω

Βιβλίο μαθητή σελίδα 19-22 ασκήσεις 3,5,6

Βιβλίο ασκήσεων σελίδα ασκήσεις 1-9 (όχι η 7)

2023年11月2日星期四,尼可拉

1) workbook p.42-45 ex. 2,5,6,7,10

2) Student’s book p.46 αντιγραφή το υπόλοιπο κείμενο+p.48-49 ex. 3(3+4) θεωρία και παραδείγματα

3) επανάληψη μπλε και ροζ νο 8 λέξεις προτάσεις ιδεογράμματα (φωτοτυπία)

2023年10月27日星期五,小王

1.site no 3 προτ/ιδ

2.φωτοτυπια no 3 προτ/ιδ

3.αντιγραφη κείμενο 1+ ιδ

4.SB σελ.18-21 κείμενο 1 ανάγνωση+ασκ.3(3+4) θεωρία και παραδείγματα,4 μετάφραση

5.WB σελ.15-18 ασκ.1-4+8

6.επαναληψη ροζ no 3 λεξ/προτ/ιδ

2023年10月25日星期三,尼可拉

Kuaile hanyu 3 no 8

Εφαρμογή: προτάσεις, ιδεογράμματα

Φωτοτυπία: προτάσεις, ιδεογράμματα, γραμματική

Αντιγραφή: κείμενο 1, σελ.46, ιδεογράμματα σελ.50

SB: σελ.46-50 κείμενο 1 ανάγνωση, άσκηση 4 μετάφραση, άσκηση 3(3,4) θεωρία και παραδείγματα

WB:σελ.42-45, ασκήσεις 1,2,3,4,8