ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

what are you doing? (γουάτ αρ γιου ντούινκ;) = τι κάνεις;

study (στάντι) = μελετάω

clean (κλιν) = καθαρίζω

watch (γουότς) = βλέπω

listen (λίσεν) = ακούω

read (ρίντ) = διαβάζω

the sun is up (δε σαν ιζ απ) = ο ήλιος έχει βγει

it’s a beautiful day (ιτς ε μπιούτιφουλ ντέι) = είναι μια υέροχη μέρα

 

Λεξιλόγιο: Αντιγραφή και Ορθογραφία

Student’s Book p.23

Grammar p.16 Homework

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ