ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

meet (μιιτ) = συναντώ

map (μαπ) = χάρτης

restaurant (ρεστοραντ) = εστιατόριο

bookshop (μπούκσοπ) = βιλιοπωλείο

let me see (λετ μι σιι) = για να δω

excuse me, sir (εκσκιούζ μι, σερ) = με συγχωρείτε, κύριε

today (τουντέι) = σήμερα

sure (σουρ) = βεβαίως

great (γκρέιτ) = υπέροχα

 

Λεξιλόγιο : Αντιγραφή και Ορθογραφία

Workbook : p.30 , p.31 ( ex.1) Homework

Student’s Book : p. 40 Aνάγνωση -Μετάφραση

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ