ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

seventeenth (σεβεντίνθ) = 17ος

eighteenth (ε’ίτίνθ) = 18ος

nineteenth (νάιντίνθ) = 19ος

twentieth (τουέντιεθ) = εικοστός

twenty-first (τουέντι -φέρστ) = εικοστός πρώτος

twenty-second (τουέντι-σέκοντ) = εικοστός δεύτερος

twenty-third (τουέντι  – θέρντ) = εικοστός τρίτος

thirtieth (θέρτιεθ) = τριακοστός

thirty-first (θέρτι φερστ) = τριακοστός πρώτος

when is your birthday? = πότε είναι τα γενέθλιά σου;

Λεξιλόγιο : Αντιγραφή και Ορθογραφία

Grammar p. 44-45 in class

Workbook p. 49

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ