ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

places (πλέισιζ) = μέρη

visit (βίζιτ) = επισκέπτομαι

follow (φόλοου) = ακολουθώ

take photos (τέικ φότος) = βγάζω φωτογραφίες

must (μαστ) = πρέπει

mustn’t (μάσεντ) = δεν πρέπει

twenty (τουέντι) = 20

thirty (θέρτι) = 30

forty (φόρτι) = 40

fifty (φίφτι) = 50

sixty (σίξτι) = 60

seventy (σέβεντι) = 70

Λεξιλόγιο: Αντιγραφή και Ορθογραφία

Student’s Book p.38  ex.1,2  Homework

Workbook p.25  ex.1,2  Homework

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ