ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

here and there (χίαρ εντ δέαρ) = εδώ και εκεί

people (πιπλ) = άνθρωποι

library (λάιμπραρι) = βιβλιοθήκη

bank (μπανκ) = τράπεζα

in (ιν) = μέσα

on (ον) = πάνω

under (άντερ) = κάτω (από)

behind (μπιχάιντ) =πίσω (από)

in front of (ιν φροντ οβ) = μπροστά από

next to (νεξτ του) = δίπλα (από)

between (μπιτουίν) = ανάμεσα (σε)

give (γκιβ) = δίνω

come (καμ) = έρχομαι

 

Λεξιλόγιο: Αντιγραφή και Ορθογραφία

Student’s Book p.34,35

Grammar p.25 ex. 3,4 Homework

Companion p.24 ex.1 p.25 ex.2,3 Homework

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ