ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

kids club (κιντς κλαμπ) = παιδική λέσχη

shopping centre( σόπινκ σέντερ) = εμπορικό κέντρο

restaurant (ρεστοραντ) = εστιατόριο

bookshop (μπούκσοπ) = βιλιοπωλείο

see (σίι) = βλέπω

place (πλέις) = μέρος (τόπος)

excuse me, sir (εκσκιούζ μι, σερ) = με συγχωρείτε, κύριε

today (τουντέι) = σήμερα

sure (σουρ) = βεβαίως

great (γκρέιτ) = υπέροχα

Λεξιλόγιο: Αντιγραφή και Ορθογραφία

Student’s Book p 42,43

Grammar p.31,32

Workbook p.36,37

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ