ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

Nice to meet you(ναις το μιτ γιου)= Χαίρω πολύ

pretty(πρίτι)=όμορφη

funny(φάνι)= αστείος-α-ο

young(γιάνκ)= νέος-α-ο

old(όλντ)=ηλικιωμένος

tall(τόλ)= ψηλός-ή-ό

short(σόρτ)=κοντός-ή-ό

who is it?(χου ιζ ιτ)=ποιός είναι;

 

Λεξιλόγιο :Αντιγραφή και Ορθογραφία

Φυλλάδιο σελ.7:  Ανάγνωση- Μετάφραση

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ