ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

eyes (άις) = μάτια

ears (ίαρς) = αυτιά

nose (νόουζ) = μύτη

mouth (μάουθ) = στόμα

hair (χέαρ) = μαλλιά

face (φέις) = πρόσωπο

have got (χαβ γκοτ) = έχω

has got (χας  γκοτ) = έχει

it shows (ιτ σόους) = φαίνεται

so,let’s shout! (σόου λετς σάουτ) = λοιπόν, ας φωνάξουμε

Λεξιλόγιο: Ανιγραφή και Ορθογραφία

Student’s Book p. 38,39,40

Workbook p.35,36

Grammar p. 33,34,35,36

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ