ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

foot-feet (φουτ-φιτ) = πόδι(πατούσα)- πόδια

tooth-teeth (τουθ-τιθ) = δόντι-δόντια

animal (άνιμαλ) = ζώο

bat (μπατ) = νυχτερίδα

scary (σκέρι) = τρομακτικός -ή-ό

cute (κιούτ) = χαριστωμένο

Λεξιλόγιο : Αντιγραφή και Ορθογραφία

Student’s Book p.42,43

Grammar p.40,41,42,43

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ