ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

photo (φότο) = φωτογραφία

family (φάμιλι) = οικογένεια

who (χου) = ποιός

say (σέι) = λέω

again (εγκέν) = ξανά

I’m (άιμ) = είμαι (εγώ)

you are (γιού αρ) = είσαι (εσύ)

 

Λεξιλόγιο : Αντιγραφή και Ορθογραφία

Student’s book : p.19

Grammar : p.15,16

Workbook : p.12,13,14

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ