ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

fifth ( φιφθ) = πέμπτος

sixth (σιξσθ) = έκτος

seventh (σέβενθ) =έβδομος

eighth (έιτθ) = όγδοος

ninth (νάινθ) = ένατος

tenth (τένθ) = δέκατος

eleventh (ιλέβενθ) = ενδέκατος

twelfth (τουέλφθ) = δωδέκατος

thirteenth (θερτίινθ) = δέκατος τρίτος

fourteenth (φορτίνθ) = δέκατος τέταρτος

Λεξιλόγιο: Αντιγραφή και Ορθογραφία

Student’s Book p.54  Text  p.55 in class

Grammar p. 42,43 in class

Workbook p. 50,51 Homework

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ