ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

rules (ρουλς) = κανόνες

places (πλέισιζ) = μέρη

visit (βίζιτ) = επισκέπτομαι

follow (φόλοου) = ακολουθώ

take photos (τέικ φότος) = βγάζω φωτογραφίες

must (μαστ) = πρέπει

mustn’t (μάσεντ) = δεν πρέπει

wear (γουέαρ) = φοράω

town (τάουν) = πόλη

Λεξιλόγιο: Αντιγραφή και Ορθογραφία

Workbook: p.32 Task 1, p.33  Tasks 1,2 , p.35  All Tasks -> Homework

Student’s Book : p.39  Text

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ