ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

restaurant (ρεστοραντ) = εστιατόριο

bookshop (μπούκσοπ) = βιλιοπωλείο

let me see (λετ μι σιι) = για να δω

place (πλέις) = μέρος

excuse me, sir (εκσκιούζ μι, σερ) = με συγχωρείτε, κύριε

today (τουντέι) = σήμερα

sure (σουρ) = βεβαίως

great (γκρέιτ) = υπέροχα

Λεξιλόγιο: Αντιγραφή και Ορθογραφία

Student’s Book p.4,45 Texts

Workbook p.40 Task 1, p.41 Tasks 1,2

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ