ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ  ΤΗΛ. 2110043890

Thursday 22/2/24, George Vasilas

SLW p.163 – Task 5 p.164 –All tasks p.165 – Letter Explanation 6 PRACTICE TESTS p.48 – Speaking 1 completed HOMEWORK SLW: p.165 – Letter(207)

Monday 19/2/24, George Vasilas

SLW p.103 – Speaking completed p.110 – Discussion 1 HOMEWORK p.110 – Task b p.111 – Task c p.112 – All tasks

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

Hellenic American
Union

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ