1. Επανάληψη το κεφάλαιο 1
 2. Επανάληψη ερωτήσεις ολική και μερικής άγνοιας
 3. Επανάληψη τις χώρες
 4. Glossar Seite 20 την αριστερή στήλη ορθογραφία
 5. AB Seite 26+27
 6. Test στο κεφάλαιο 1
 1. Glossar Seite 8 την δεξιά στήλη ορθογραφία
 2. Ορθογραφία τους υπόλοιπους αριθμούς 13-1000
 1. Glossar Seite 17+18 ορθογραφία
 2. Ορθογραφία και τις λέξεις του τετραδίου στο θέμα τις έκθεσης
 3. Μαθαίνω τον πρόλογο και τον επίλογο των προφορικών
 4. Test γραμματικής: -Χρόνους, -Καταλήξεις επιθέτων,- κίνηση και στάση σε τόπο,- ερωτηματικές λέξεις,- Pronomen, -Passiv,                      -Präpositionen