Ηλίας & Παρασκευάς

  1. Επανάληψη το Κεφάλαιο 0.3 & 0.4
  2. Επανάληψη το λεξιλόγιο 0.3 & 0.4
  3. Μαθαίνω το “τι είναι αυτό” και τις λέξεις σελ. 16 KB
  4. KB μαθαίνω άσκηση 7, 8, 10 σελ 18, 19
  5. Μαθαίνω χώρες Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Ελλάδα (Κεφάλαιο 0.4 – Λεξιλόγιο)
  6. Glossar σελ. 14 1η στήλη ορθογραφία