1. Glossar Β2 Projekt B2 Seite 4,5,6
  2. DFU Lesen Modelltest 11
  3. ΚΠΓ: 2021 A Phase: 12,3  Phase B: 1,2,3
  4. ΚΠΓ:Lesen
  5. Grammar: 1)Ανώμαλα Ρήματα 2)Personalapronomen 3)Possessivpronomen 4)Reflexiv Verben