ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1) Glossor: Seite 72, 73 Ορθογραφία
2) KB: Seite 123 Ubung 17 + Seite 124 Ubung 19
3)
ΑΒ: Seite 111 Ubung 3,4 (στην τάξη)
AB: Seite 112 Ubung 5 (στην τάξη)   
AB: Seite 115 Ubung 12,13 (στην τάξη)   
4)
AB: Seite 114 Ubung 9
AB: Seite 115 Ubung 14
AB: Seite 116 Ubung 15
5)
AB: Seite 118- 119 alle ubungen

Βιβλία: Magnet neu A2 (Kursbuch, Arbeitsbuch, Glossar)