ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 3/12/22
 2. Την έκθεση σελ. 182, 183
3. Επανάληψη το λεξιλόγιο και το ρήματα κ τους χρόνους
 4.. Να φέρεις το βιβλίο  με τα test
 5. Την ασκ. 10 σελ. 55 Grammare την άσκ. 6 σελ 57