ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

MICHIGAN ECPE

Unit 7 – p.114-117

Unit 8 – p.119, 126-129

HOMEWORK

p.130-133 – All tasks