ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ALCE Material

p.142 & 143 – Speaking

HOMEWORK

New Generation: p.343 – Task 1

Write – φυλλάδιο ALCE (από Christmas h/w)

Write – φυλλάδιο ALCE (Τρίτης 11/1)