ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

SLW

p.12 – All tasks

p.13 – All tasks

p.14 – Tasks 1(a, b), 2a

HOMEWORK

p.14 – Task 2b

p.15 – Task 3b