ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

SLW

p.15 – Task C

p.16 – All tasks

p.17 – All tasks

p.18 – Task 2 (a, b)

p.20 – All tasks

HOMEWORK

p.18 – 3, 4

p.19 – All tasks