STUDENT’S BOOK

p.43 – Task Speak

p.44 – All tasks

p.45 – Tasks E, F