ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

STUDENT’S BOOK

p.63 – Speak

p.64 – Tasks B, C, D

p.65 – Tasks E, F

HOMEWORK

p.65 – Task G