ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

STUDENT’S BOOK

p.45 – Task G

p.52 – Tasks Listen(A,B)

p.53 – Tasks Speak(A,B)

HOMEWORK

p.45 – Task H (booklet)