ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

STUDENT’S BOOK

p.24 – Task Speak

p.25 – Tasks A, B, C, D

p.28 – Task Listen (B)

HOMEWORK

p.25 – Task E (booklet)