ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

STUDENT’S BOOK

p.65 – Task Listen(A,B,C)

p.66 – Task Speak(A,B)

p.67 – Task Write(A,B,C)

p.70 – Task Listen