ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

STUDENT’S BOOK

p.37 – Tasks Listen(A,B)

p.38 – Task Speak(A)

p.42 – Task Listen(B)

p.43 – Task Speak(A)