Για Τρίτη 22/11:
Companion p. 35-37 words 45-100
WB p. 28, 29 All Tasks