ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

STUDENT’S BOOK

p.56 – Tasks Listen(A,B,C)

p.57 – All tasks

HOMEWORK

p.53 – Task E (booklet)