Για Τρίτη 15/11 : Τest on Units 1 +2
Student’s book p. 6 -32
Companion p. 3-33
Workbook p. 4-24
Grammar p. 2-37

Για Τρίτη 22/11:
Companion p. 35-37 words 45-100