ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για Δευτέρα: Τest on Units 1 +2
Student’s book p. 6 -32
Companion p. 3-33
Workbook p. 4-24
Grammar p. 2-37

Για Τετάρτη:
Companion p. 35, 36 words 45-86 dictation
Student’s p. 36 All Tasks
Workbook: –