ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

STUDENT’S BOOK

p.43 – Task Listen

p.44 – Tasks B, C

p.45 – Task D

HOMEWORK

p.45 – Tasks E, F (booklet)