ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

TEST UNITS 1 + 2
Companion p. 3-22
Workbook p. 4-25
Student’s p. 6-30
Grammar p. 2 -33

Μελέτη:
Companion p. 33 (69-98)
Student’s p. 42 (All Tasks)
Wb p. 32, 33, 34, 35