ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για Τρίτη 20/12
Companion p. 37 (185-216)

Student’s p. 50, 51
Wb p. 40, 41

Για Πέμπτη 22/12
Voc Test Units 3+4 p.23-38 για Πέμπτη 22/12